R&D en beleid

In het klimaatakkoord van Parijs is een stevige basis gelegd voor de wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk. Bijna 200 landen zijn het erover eens dat de CO2-uitstoot na 2020 met minimaal 40 procent omlaag moet ten opzichte van 1990. Ook is er besloten vanaf 2030 hoger in te zetten wat betreft hernieuwbare energie (minimaal 27 procent) en energiebesparing (27 procent minder energieverbruik).

Op het gebied van mobiliteit vraagt deze internationale ambitie om een consistent streven naar schoner wegverkeer en duurzaam transport. In Nederland houden diverse publiek-private samenwerkingsverbanden zich bezig met R&D en beleidsplannen op dit gebied. Zoals bijvoorbeeld het Formule E-Team (FET), voor het stimuleren van elektrisch rijden, Green Deal Zero Emision Stadslogistiek of het Smart Solar Charging Project in Utrecht.

Tijdens Ecomobiel kunt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van R&D en beleid voor duurzame mobiliteit ontdekken bij de stands en workshops van de vele deelnemers uit dit segment.

Het laatste nieuws op het gebied van R&D en beleid: