Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

De realisatie van een collectieve laadinfrastructuur

Workshop Eleqtron: De realisatie van een collectieve laadinfrastructuur

Dag: Dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 oktober
Tijd: 13.30 - 14.00 uur
Locatie: Theater Ecomobiel

Opzet programma

Peter Wigman vertelt over zijn ervaringen met een grote VvE in Amsterdam. Deze heeft hem gevraagd om een oplossing te ontwikkelen voor de groeiende behoefte aan laadpunten in hun parkeergarage. Dat heeft geleid tot een nieuwe visie rond het collectief aanbrengen van de laadinfrastructuur. Het project is recent gerealiseerd. In de komende maanden wordt het als showcase voor Amsterdam geprepareerd, om zo geïnteresseerden te informeren en de drempel voor elektrisch rijden structureel te verlagen. De officiële opening door de wethouder vindt aan het einde van dit jaar plaats. In deze workshop krijgt u alvast een voorproefje.

  • Wat is de route die je als VvE moet afleggen om collectief een laadinfrastructuur te realiseren?
  • Hoe creëer je schaalbaarheid en toekomstbestendigheid?
  • Samen op weg, hoe doe je dat? Hoe facilitair je collectieve besluitvorming?

Spreker

Peter Wigman, Innovation Project Manager, SamenLaden.nl

Peter Wigman. Industrieel ontwerper. Cum Laude afgestudeerd. Twintig jaar ervaring in productontwikkeling en het aansturen van innovatietrajecten. Initieert eigen projecten en doet opdrachten voor de creatieve sector en corporate organisaties. Hij realiseert vernieuwing door daadkracht, samenwerking en visie. Peter werkt vanuit zijn eigen bedrijf genaamd Pooom!. De bedrijfsnaam staat symbool voor de energie waarmee hij vernieuwing tot stand brengt. Zo ook binnen e-mobility waar Pooom! pioniert met elektrische deelauto’s vanuit de eigen garage (java-electric.nl) en een nieuwe visie op laadinfrastructuur voor VvE’s (samenladen.nl). Beide projecten trekken veel belangstelling van industrie en overheid.