Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar Smart Charging

Dag: Donderdag 11 oktober
Tijd: 10.30 - 12.00 uur 
Locatie: Mobiliteit Theater

Introductie

Dankzij Slim Laden kunnen elektrische auto’s sneller, goedkoper en groener laden als duurzame energie uit zon en wind volop beschikbaar is. Bovendien laden elektrische voertuigen beter gespreid over de dag, waardoor we opstoppingen op het netwerk en mogelijke netverzwaringen kunnen voorkomen.

Bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken er hard aan om Slim Laden in Nederland te organiseren. Zo kunnen we in 2025 één miljoen auto’s probleemloos en duurzaam kunnen laden en dragen we bij aan de energietransitie.  
Tijdens het seminar Smart Charging krijgt u een overzicht van de laatste trends en ontwikkelingen op gebied van Slim Laden.

Opzet programma

10.30 – 10.40 uur | Intro moderator door Matthijs Nieuwenhuis, communicatiemanager, Living Lab Smart Charging

10.40 – 11.00 uur | Cyber security, cruciaal bij het laden van elektrische auto's! door: Harm van den Brink, Stichting E-laad.nl

11.00 – 11.20 uur | Case het ADO Den Haag stadion door: Stephanie Schockaert, Sales and Business Development Manager, Alfen

11.20 – 11.35 uur | De rol van de overheid. Door: Wim Gerritsen, Projectleider Provincie Overijssel (ism Gelderland)

Voor 43 gemeenten in de provincies Overijssel en Gelderland is na een lange voorbereiding- en aanbestedingsperiode de concessie van kracht geworden. Laadpalenproducent Ecotap uit Boxtel met onderaannemer Allego uit Arnhem is concessiehouder  geworden na weging van diverse criteria en inschrijfprijs.
In mijn presentatie geef ik aan waarom beide provincies deze concessie hebben uitgevraagd. De diverse criteria worden toegelicht en de tevredenheid met het resultaat aangestipt. Denk aan de inschrijfprijs en de proef met een variabel laadprofiel. De kosten van deze proef komen voor rekening van de netwerkbedrijven.  

11.35 – 11.50 uur | Smart charging vanuit de netbeheerkant, door: Willem Alting Siberg, Thema-eigenaar Duurzame Mobiliteit, Enpuls

11.50 – 12.00 uur | Q&A

Moderator

Matthijs Nieuwenhuis, communicatiemanager, Living Lab Smart Charging
"Ik werk met passie en plezier om de wereld iedere dag een tikkie mooier te maken." Als marketing- en communicatiestrateeg zet ik me in om een positief verschil te maken op gebied van klimaat en mensenrechten. Als campagnemanager van het Living Lab Smart Charging vraag ik aandacht voor het koppelen van duurzame energie aan de opkomst van elektrisch vervoer dor slim te laden. Want een elektrische auto, bus of brommer is prachtig, maar dan vooral als we deze kunnen opladen op energie uit zon en wind. Een prachtig en inspirerend verhaal dat we moeten vertellen!

Stephanie Schockaert, Sales and Business Development Manager, Alfen

Wim Gerritsen, Projectleider Provincie Overijssel (ism Gelderland)
Na mijn studie bestuur- en milieuhygienerecht aan de toenmalige KU Nijmegen, werk ik al 40 jaar in de milieusector. Ruim 38 jaar geleden bij de provincie Overijssel begonnen met afvalbeleid en daarna bij diverse andere milieuterreinen betrokken. De rode draad is  (bewustwording over) gezondheidsaspecten van milieubelastingen en duurzaamheid. Na het oppakken van bewust verlichten, kwam de gezondheidsbelasting door (auto)mobiliteit op mijn pad. En ben ik eind 2016 de projecttrekker geworden voor het bevorderen van de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Ook hier is cruciaal het inzicht geven in gevolgen van rijden op fossiele brandstoffen en de alternatieven.  Mijn elektrische auto is besteld.

Willem Alting Siberg, Nnb, Enpuls (Enexis)

*Wijzigingen onder voorbehoud