Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Studentenregistratie

GRATIS bezoekersregistratie
voor professionals:
nog dagen
sluiten X

Studentenregistratie

Zero Emission| Ecomobiel  is een vakbeurs voor professionele bezoekers. De beursorganisatie biedt aan een maximum aantal van 500 studenten de gelegenheid de beurs te bezoeken op donderdag 12 oktober van 14.00 - 17.00 uur. Voorafgaand organiseren wij voor de studenten een inhoudelijk seminar van 13.00 - 14.00 uur.

Er wordt voorrang gegeven aan de eindejaarsstudenten, die het dichtst staan bij de arbeidsmarkt, en zodoende ook de grootste link hebben met de exposanten.

Spelregels studentengroepen

 • Docenten kunnen een aanvraag voor bezoek van een studentengroep aanmelden via bezoekers@54events.nl. Het maximale aantal per school is 30 studenten.
 • Na toestemming door beursorganisator 54events dient een lijst met namen van de studenten te worden ingestuurd inclusief e-mailadressen.
 • De beursorganisatie stuurt de badges via een e-mail aan de studenten toe.
 • De studenten dienen de badge zichtbaar te dragen zodat zij als student herkenbaar zijn.
 • De studentenbadge is alleen geldig op donderdag 12 oktober 2023 van 14.00 - 17.00 uur, is niet overdraagbaar en dient bij het verlaten van de beurs te worden ingeleverd.
 • De minimale leeftijd voor toegang is 15 jaar.
 • De student dient op verzoek een geldig identiteitsbewijs te tonen.
 • De studenten dienen zich in het beurscomplex rustig te gedragen en op geen enkele wijze overlast te veroorzaken.
 • De studenten mogen de beurs alleen bezoeken onder begeleiding van een docent of onderwijsassistent. Wij verwachten dat er per 10 studenten minimaal één begeleider aanwezig is.
 • 54events B.V. behoudt zich het recht voor om bezoekers de toegang tot de beurs te weigeren.
 • Het Test & Drive Parcours is in principe niet toegankelijk voor studenten, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van hieraan gelieerde beursdeelnemers.
 • Het inhoudelijke programma van seminars, symposia en workshops is in principe niet toegankelijk voor studenten, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de organisator van een programma onderdeel en/of als er plaatsen vrij zijn.

Indien studenten niet voldoen aan (één van) de bovenstaande voorwaarden zal hen de toegang tot het complex worden ontzegd. Indien studenten van uw school zich misdragen op de terreinen van de Brabanthallen, zal 54events uw school voor al haar beurzen de toegang ontzeggen voor de periode van minimaal 2 jaar.