Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nationaal Debat Brandstoffenmix

Nationaal Debat Brandstoffenmix

Dag: Dinsdag 9 oktober
Tijd: 11.00 - 12.30 uur
Locatie: Mobiliteit Theater

Opzet programma

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de transport sector. Zowel op het gebied van voertuigen zelf als ook de brandstoffen. Nederland wil in 2050 immers fossielvrij zijn. Elektrischeaandrijvingen worden vaak genoemd als  de oplossing. Maar waar past dan batterij-elektrisch in dit plaatje en voor welke modaliteiten lijkt waterstof meer geschikt als energiedrager? En welke rol spelen biobrandstoffen of aardgas in de mix?

In 2014 vond al een intensief traject plaats om te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op een duurzame brandstoffenmix. De spelers en de mogelijkheden zijn inmiddels veel verder ontwikkeld. Maar…

  • Welke inzichten zijn er sindsdien opgedaan? Verandert dit het plaatje?
  • Hoe sluit dit aan het de uitkomsten van de Klimaattafel Mobiliteit?
  • Wat is nu het beoogde pad om fossiele brandstoffen in de Nederlandse mobiliteitssector zo snel mogelijk terugdringen?

Verschillende stakeholders nemen u a.d.h.v. een diepgaande discussie mee langs de verschillende vraagstukken.

Moderator van het Nationaal Debat Brandstoffenmix

Edwin Bestelbreurtje, Partner en Senior Consultant, FIER Automotive & Mobility

Edwin is actief op het gebied van strategievorming en business development in nieuwe en groene mobiliteit, zowel in Nederland als internationaal. Edwin is projectmanager van een Partners for International Business programma dat zich richt op samenwerking met Duitse partijen in elektrische mobiliteit (www.emobilitypartners.com). Tevens is Edwin als projectmanager verantwoordelijk voor de European Alternative Fuels Observatory (www.eafo.eu) waarvan dit jaar in opdracht van de EC een vernieuwde portal zal worden geïntroduceerd met gegevens over alle alternatieve brandstoffen.

Panelleden zijn o.a.:

Els de Wit, Plv afdelingshoofd Voertuigen en Brandstoffen Beleidscoördinator Innovatie Brandstoffen en Infrastructuur.

Marja Versleijen, Managing Director NL, Pitpoint

Ewald Breunesse, Manager Energie Transitie, Shell Nederland

Eric van den Heuvel, Directeur, Platform Duurzame Biobrandstoffen

Onoph Caron, Directeur, Stichting ElaadNL

*Wijzigingen onder voorbehoud