Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Privacy

Privacy Statement en Disclaimer

Ecomobiel, onderdeel van 54Events B.V., neemt uw gegevens op in een gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de door u geselecteerde diensten zoals bijvoorbeeld het toesturen van beursinformatie.

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw gegevens niet aan derden. Wilt u wel informatie ontvangen van door ons geselecteerde exposanten of andere partners kunt u dit bij het opgeven van uw gegevens aangeven.

Naast de door uzelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot uw bezoek aan ons evenement. We doen dit om ecomobiel inhoudelijk zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de voorkeuren van onze bezoekers en om u waar te kunnen voorzien van relevante informatie.

Indien u d.m.v. het (laten) scannen uw badge, of op andere wijze, uw gegevens kenbaar maakt (bijvoorbeeld tijdens het bezoek aan een stand, bij het registreren voor een specifieke lezing of activiteit of tijdens het bijwonen van zo'n activiteit) stemt u er mee in dat u door de betrokken partij(en) kunt worden benaderd. Hetzelfde geldt wanneer u uw gegevens kenbaar maakt om toegang te krijgen tot bepaalde informatie of functionaliteiten op onze websites.

Wijzigingen
54Events B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of verwijderen. Stuur hiertoe een bericht met uw gegevens naar beurs@54events.nl.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is mogelijk dat u in onze communicatie of op onze websites verwijzingen aantreft naar websites van derden. 54Events B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van 54Events B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

54Events B.V. is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24314531.