Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Corporatiedag Energietransitie

 • Datum:
  dinsdag 12 oktober 2021
 • Tijd:
  13:00 - 18:00
 • Locatie:
  1931 - Limousin 1
 • Corporatiedag Energietransitie

  De Corporatiedag Energietransitie is een dag voor en door woningcorporaties, waarop kennisuitwisseling centraal staat. Diverse onderwerpen komen aan bod, besproken door één of meerdere sprekers, steeds zelf werkzaam bij een woningcorporatie.

  - Waar lopen corporaties tegenaan?
  - Wat kunnen ze leren van hun peers?
  - Hoe voorkomen we steeds opnieuw het wiel moet worden uitgevonden?

  Doelgroep en kosten

  De Corporatiedag Energietransitie is bedoeld en gratis voor medewerkers van woningcorporaties en voor gemeenten. Organisaties die producten, diensten of advies leveren aan woningcorporaties betalen een toegangsfee t.w.v. 495,- excl. BTW.

  Interactie en kennisuitwisseling staat voorop

  Voor optimale kennisuitwisseling is interactie cruciaal en daarop is dan ook de opzet van deze Corporatiedag gericht. Inclusief onder meer de behandeling van vragen uit de zaal door host Rogier Elshout (vanaf de bank) en korte interviews met de sprekers vanuit de gemeente.

  Programma Corporatiedag op 12 oktober:

  13.00 - 13.30 uur | Ontvangst/inloop & Koffie
  13.30 - 13.35 uur | Opening door dagvoorzitter Rogier Elshout
  13.35 - 13.45 uur | Welkomst woord
  13.45 - 14.30 uur | Keynote door Reimar von Meding, directeur KAW Architecten
  14.30 - 15.10 uur | Thema 1.
  15.10 - 15.40 uur | Koffie pauze
  15.40 - 16.20 uur | Thema 2.
  16.20 - 17.00 uur | Thema 3.
  17.00 - 17.40 uur | Thema 4.
  18.00 uur | Einde programma

  Keynote en cases

  KEYNOTE DOOR REIMAR VON MEDING, DIRECTEUR VAN KAW ARCHITECTEN

  Innovatieve renovatie voor beter wonen in de wijken

  Wij hebben de traditionele route omgedraaid met een innovatieve renovatieaanpak: van projecten met weerstand voortkomende uit angst voor overlast, tijdsbeslag en huurverhoging naar klantvriendelijke producten die uitgaan van de behoeftes van huurders. Een aanpak die enorm veel tijd, geld en energie spaart.

  Oorspronkelijk als Reimarkt formule ontwikkeld, is deze aanpak inmiddels ook succesvol toegepast voor bijvoorbeeld de verduurzaming van het bezit van Heuvelrug Wonen. Inmiddels hebben wij de volgende grote stappen genomen. De integratie van de renovatieopgave met aanpassingen en toevoegingen van woningen in bestaande buurten levert een enorme kans op in de strijd om de woningnood.

  Met het rapport Ruimte Zat in de Stad en de onderzoekssystematiek van de Stadsscan brengen wij in beeld waar in buurten renovatie en nieuwbouw samen kunnen gaan, en hoe een aantal grote opgaven in dit proces kunnen worden geïntegreerd zoals klimaatbestendigheid, energietransitie, sociaal-economische verbeteringen en wonen voor demografische veranderingen.

  CORPORATIECASE I.S.M. ATRIENSIS

  Opschaling van toepassing hybride warmtepompen in de corporatiesector

  Hybride installaties zijn een spijtvrije oplossing voor woningen in wijken waar het gasnet niet binnen 15 jaar vanaf nu verwijderd wordt. Hierdoor ontstaat meteen een flinke reductie van aardgasverbruik en daarmee uitstoot van CO2. Plus een fors voordeel voor de bewoner in de vorm van de lagere energierekening.

  Waarom laat opschaling op zich wachten? Hoe kunnen corporaties en marktpartijen dit kantelen?

  Spreker: Linda Groenen, Atriensis

  CORPORATIECASE DOOR WOONCONCEPT

  Van 0 renovaties naar elke werkdag een gerenoveerde woning

  Vanaf 2018 is Woonconcept vol overgave gestart met het duurzaamheidsprogramma. De doelstelling; een energieneutrale portefeuille in 2050. In de afgelopen jaren is er veel geleerd. Zijn strategieën gewijzigd en zijn inzichten opgedaan die gezorgd hebben voor een andere manier van kijken, ordenen en programmeren.

  - Van een duurzaamheidsdoelstelling naar een programma;
  - Welke fundamentele uitgangspunten en afwegingen liggen er onder te maken keuzes;
  - Hoe programmeer en orden je de transitieopgave;
  - Hoe kan je de opgave versnellen en opschalen.

  Spreker: Marien Schouls, programmamanager duurzaamheid bij Woonconcept

  CORPORATIECASE I.S.M. RVO

  De kosten-batenafweging van verduurzamingsinvesteringen door de corporatiesector en de rekenkern (ontwikkeld door TU Eindhoven)

  De rekenkern. Verduurzaming Bestaande Woningen a.d.h.v. dynamische modellen en een supercomputer om energietransitie goedkoper en kwalitatief beter te maken. Voor individuele woningen en brede uitrolbaarheid ten behoeve van standaardisatie.

  De rekenkern wordt goed toegelicht in dit filmpje.

  - Welke keuzes zijn er voor de huursector bij de energietransitie?
  - Kosten-baten afweging
  - Lessons Learned: hoe heeft de Alliantie dit aangepakt?

  Waarom de Alliantie meedoet volgens Renske Zwart:
  Wij verwachten dat deze rekenkern ons gaat helpen om de juiste combinatie aan maatregelen te kunnen kiezen om zo een comfortabele woning te kunnen opleveren, die ook nog eens betaalbaar is.

  Wij zijn erg enthousiast over wat we tot nu toe hebben gezien en hopen daarom ook dat meerdere corporaties aan zullen sluiten zodat dit verder kan worden uitgewerkt.

  Het laat goed zien dat alleen isoleren niet de beste optie is, maar dat streven naar de goede samenhang van maatregelen pas echt leidt tot een fijn en betaalbaar huis.

  waarom heeft de Alliantie zich aangesloten bij de Rekenkern?
  Hoe past het binnen de strategie?
  Wat vraagt het van de Alliantie op dit moment
  Hoe ziet het proces er voor hun als corporatie eruit?

  Sprekers: Judith Stuij van de Alliantie. Side-kick is Constan Custurs van RVO.

  CORPORATIECASE 4 I.S.M. BOUWNEXT

  Informatie volgt.
 • Sprekers/Partners:

  Rogier Elshout
  Rogier Elshout
  Reimar von Meding, KAW
  Reimar von Meding, KAW