Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Debat: Stedelijke mobiliteit

 • Datum:
  dinsdag 8 oktober 2019
 • Tijd:
  14:30 - 16:00
 • Locatie:
  Mobiliteit Theater
 • GoodMove - een mobiliteitsplan voor Brussel samen met de stakeholders
  Voor zijn nieuwe mobiliteitsplan zette Brussel een cocreatieproces op met stakeholders en burgers. Stakeholders formuleerden van bij de start verwachtingen, kwaliteitseisen en prioritaire thema's voor het plan. Burgers werden online bevraagd én een burgerparlement formuleerde adviezen. Stapsgewijs kwamen zo in een kleine twee jaar een mobiliteitsvisie tot stand, een structuur met 6 focusgebieden, en daarbinnen een vijftigtal kernacties. De uitkomst is een helder en breed gedragen plan, en een nieuwe overlegdynamiek die (hopelijk) blijft lopen.

  - Aan welke eisen moet een modern stedelijk mobiliteitsplan voldoen?
  - Hoe maken we stakeholders enthousiast voor stedelijk mobiliteitsbeleid?
  - Waarom meer inzetten op het proces leidt tot een betere inhoud
 • Sprekers/Partners:

  Dirk Dufour
  Dirk Dufour

  Dirk studeerde stedenbouw aan het Brusselse stedenbouwkundig instituut ISURU en Germaanse talen en communicatiewetenschappen aan de universiteit van Leuven. Zijn loopbaan spitste zich al snel toe op mobiliteitsstudies, bij de bureaus Van Wunnik Partners en Espaces-Mobilités. Sinds maart 2009 is hij bij TRIDÉE. Zijn werkervaring ligt op diverse vlakken: innovatieve vervoersdiensten zoals auto- en fietsdelen en collectieve taxi's, lokale mobiliteitsplannen, beleidsontwikkeling op alle niveaus, openbaar vervoer op stedelijke en regionale schaal. Met zijn internationale visie verricht hij internationale benchmarkingstudies en werkt hij mee aan Europese projecten. Hij is ook veelgevraagd voor activiteiten rond procesbegeleiding, communicatie, participatie en opleiding

  Als mobiliteitsstrateeg werkt Robert aan uitdagende opgaven om de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Nederland met toekomstvaste mobiliteitsoplossingen blijvend te faciliteren. Door zijn inhoudelijke achtergrond als vervoerkundige stelt hij steeds de reiziger of mobilist centraal. Robert werkt graag aan brede, complexe vraagstukken waar verstedelijking, bereikbaarheid en leefbaarheid samen komen, zoals gebieds- en mobiliteitsvisies en Verkenningen. Zijn basis ligt in het openbaar vervoer, maar naar zijn overtuiging liggen oplossingen in de toekomst in de combinatie van alle vervoerwijzen en samenhang tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening. Robert gelooft dat complexe vraagstukken door goede samenwerking, een open houding en transparantie op proces en inhoud verder gebracht kunnen worden. Robert werkt sinds 1 januari 2019 bij APPM Consultants. Daarvoor was Robert programmamanager openbaar vervoer beleid bij de provincie Utrecht. Op dit moment werkt Robert als projectleider aan de Actualisering van het Mobiliteitsplan van de gemeente Utrecht.