Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar Waterstof in Mobiliteit

Seminar Waterstof in Mobiliteit

Dag: Woensdag 10 oktober
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Locatie: Mobiliteit Theater

Opzet programma

10.30 – 11.00 uur | Introductie door de moderator. Door: de heer R.T. (Robert) Dencher, voorzitter H2Platform.

11.00 – 11.20 uur | Visie: wat betekent waterstof voor mobiliteit en transport door Dirk Schaap, Coördinator Waterstof, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In het Klimaatakkoord zijn ambitieuze afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland. De sector mobiliteit zet in op een grootschalige transitie naar elektrisch vervoer als het belangrijkste middel om die doelstellingen te verwezenlijken. Het ministerie ziet 2 opties voor zero emission from tank to wheel: het stopcontact en waterstof. Voor modaliteiten die dat niet snel kunnen implementeren, zijn biobrandstoffen de tussentijdse oplossing.’

Waar de marktintroductie van voertuigen met batterijen en een stekker een vlucht neemt, loopt de ontwikkeling van waterstofauto’s nog achter. Grote merken als Mercedes, BMW en Toyota werken er echter hard aan. De eerste rijden al op de weg, vanaf 2020 volgt commercialisering en massaproductie. Schaap: ‘Volgend jaar zijn er 14 waterstoftankstations in Nederland. Dat klinkt niet indrukwekkend, maar in Duitsland – het gidsland op dit vlak – vinden ze dat opmerkelijk omdat we ze daarmee relatief voorbijstreven. Kijk ook naar de plannen voor groenewaterstofproductie uit duurzaam opgewekte elektriciteit op land en misschien zelfs op zee. Daardoor wordt waterstof een groen product en in de toekomst in volume geproduceerd. Er is hier dus van alles gaande. De overheid wil dit stimuleren. Zo subsidiëren we samenwerkingsinitiatieven binnen de mobiliteitsmarkt. Innovatie op het gebied van zwaar vervoer over grote afstanden is daarbij bijvoorbeeld een interessant thema. Op dat vlak kan waterstof immers oplossingen bieden waarin batterijen nu nog tekortschieten. Waterstof verdient kortom veel meer aandacht, om sneller te verduurzamen en - ook niet onbelangrijk - omdat het goed is voor bedrijven en onze economie.’

11.20 – 11.35 uur | De feiten en misverstanden over waterstof, waterstof is (te) belangrijk door Thijs ten Brinck, Duurzaamheidsspecialist, WattisDuurzaam

Duurzame waterstof deelt bijna alle voordelen van benzine, diesel en aardgas, zonder de CO2-uitstoot. Dat maakt waterstof dé brandstof van de toekomst. Het enthousiasme over waterstof dreigt echter door te slaan, op oneigenlijke gronden. Drie misverstanden help ik graag de wereld uit:

 • Niemand maakt waterstof met overschotten wind- en zonnestroom.
 • Tanken is niet de beste uitvinding sinds gesneden brood.
 • Miljoenen laadpalen vormen geen bedreiging voor het elektriciteitsnet.

11.35 – 11.50 uur | Waterstof en mobiliteit in de praktijk door Mike Belifante, Manager Public Relations, Hyundai Motor Netherlands b.v.

Stel je voor! Kwalitatief hoogstaande mobiliteit voor iedereen zonder schadelijke uitstoot en zonder afhankelijk te zijn olie- en gas producerende landen. Is dat een droom, of realiteit? Autofabrikant Hyundai werkt al sinds de jaren negentig aan plan om dit te realiseren. De oplossing: de elektrische auto met een brandstofcel. Deze auto rijdt veilig en comfortabel. Tanken gebeurt binnen vijf minuten en heeft alleen waterdamp als emissie. Na een decennium vol uitgebreide test verraste Hyundai de wereld in 2013 met de eerste commercieel leverbare waterstofauto, de Hyundai ix35. Nu staat de tweede generatie klaar, de Hyundai NEXO. De komende jaren voert Hyundai het tempo verder op met meer groene auto’s die zijn bedoeld om kwalitatief en klantgerichte mobiliteit te realiseren, maar de ecologische voetafdruk verder te beperken.

 • Hyundai NEXO: Prachtig design, 600 kilometer actieradius, 5 minuten tanken. Alleen water(damp) als emissie. Slechts 4 % bijtelling.
 • Het waterstofvoertuig de auto van de toekomst? Bij Hyundai is de toekomst al sinds 2013 realiteit.
 • Met de Hyundai ix35 FCEV en met de nieuwe Hyundai NEXO heeft Hyundai de kip-ei-discussie doorbroken. Waar blijven de waterstoftankstations?

11.50 – 12.00 uur | Q&A

Sprekers

R.T. (Robert) Dencher, voorzitter H2Platform
Vanaf 1 mei 2017 is Robert Dencher voorzitter van het H2-Platform. Hij volgt Mariëtte van Empel, Ministerie Infrastructuur en Milieu, op.

Robert behaalde zijn ingenieurstitel aan de TU Delft, was daarna enkele jaren eigen ondernemer consultant en werkte vervolgens 36 jaar bij Shell in een verscheidenheid van internationale commerciële rollen, veelal met aardgas, tot zijn pensioen in december 2016.

Bij Shell China was hij tussen 2001 en 2005 directeur New Business Development. In Zuid-Korea was Robert tussen 2005 en 2010 Country Chair, de hoogste lokale vertegenwoordiger van Shell en in die functie verantwoordelijk voor de algemene zakelijke belangen van het concern, met name op het gebied van LNG.

Terug in Nederland sinds 2010, was Robert hoofd van de afdeling Government Relations voor Shell in Nederland. In die functie was hij verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van contacten met topambtenaren, politici en andere stakeholders. Deze laatste verbindende functie binnen Shell was een uitstekende brug naar zijn nieuwe uitdaging als voorzitter van het H2- Platform, een verbindende rol bij uitstek in de Triple Helix tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven.

 

Thijs ten Brinck, Duurzaamheidsspecialist, WattisDuurzaam

 • Technopositieve aanjager van de energie- en klimaattransitie, met een passie voor wintersport.
 • Oprichter WattisDuurzaam.nl, met sinds 2012 nieuws, analyse en commentaar op de mondiale ontwikkelingen in energie, industrie, bouw en mobiliteit.
 • Tenderadviseur in infrastructuur, energie en bouw bij WeBoostTransitions.nl. Gespecialiseerd in het begeleiden van aanbestedingen gericht op kosteneffectieve CO2-reductie en circulair ondernemen.
 • Via de Klimaat en Energiekoepel (KEK) ongebonden en op gepaste afstand betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse Klimaatakkoord.
 • Aan de Universiteit Twente afgestudeerd op systeemintegratie, energieopslag en -conversie. Master Sustainable Energy Technology. 

Dirk Schaap, Coördinator Waterstof bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat-Generaal Mobiliteit, Programmadirectie Duurzame Mobiliteit
Ik werk sinds 2014 aan duurzame mobilieit bij het ministerie van IenW, en sinds 2016 voornamelijk aan het thema waterstof in de mobiliteit. Daarbij ligt mijn focus op Europese subsidies en financiering, waterstof in de Europese programma’s en samenwerking in de Europese regio’s. Samen met collega’s van Rijkswaterstaat (RWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het H2-Platform en diverse private en publieke partijen werk ik aan de introductie en de opschaling van waterstof als 0-emissie brandstof in de mobiliteit in Nederland en daarmee aan het behalen van de klimaatafspraken uit Parijs.

Mike Belinfante, Manager Public Relations en woordvoerder van Hyundai Motor Nederland.
Mike Belinfante is sinds 2005 werkzaam als PR-man van Hyundai in Nederland. Hij heeft het merk Hyundai zien uitgroeien tot de op vier na grootste autofabrikant ter wereld en tot een bedrijf dat de momenteel transitie van trendvolger naar trendsetter doormaakt. Zijn ervaringen als oud-journalist en ondernemer komen goed van pas bij het uitoefenen van zijn vak. Hyundai betekent letterlijk in het Koreaans: vooruitgang of modern en is dan ook een zeer ambitieus. Belinfante reist letterlijk de wereld rond om de missie van Hyundai te verkondigen, maar is vooral op Nederlandse markt georiënteerd.

*Wijzigingen onder voorbehoud