Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Stadsdistributie

Stadsdistributie

Met bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid hoog op de agenda nemen steeds meer gemeentes concrete stappen richting duurzame stadsdistributie. Elektrische vrachtwagens en e-bestelwagens zijn het straatbeeld aan het veroveren en ook andere oplossingen brengen schonere en stillere stadslogistiek in zicht. Zo wordt er binnen diverse lokale overheden al gereden met elektrische vuilniswagens of waterstoftrucks voor de bevoorrading van binnensteden.

Behalve nieuwe technologieën en alternatieve brandstoffen spelen ook vernieuwende logistieke concepten een rol in de stadsdistributie van de toekomst. Te denken valt aan ICT-gestuurde vrachtbundeling. Of het toestaan van bevoorrading door zero-emissie voertuigen buiten venstertijden. Dankzij de ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’ (GD ZES) uit 2014 worden dergelijke nieuwe inzichten momenteel getest Living Labs. In 2020 zullen partijen de eerste resultaten en bevindingen van de Living Labs presenteren. De resultaten toetsen zij op technische, economische, juridische, veiligheids- en handhavingsaspecten. De resultaten vormen de basis voor een advies over de haalbaarheid en brede toepassing van Zero Emission Stadslogistiek met als doel dat in 2025 de stadskernen emissievrij worden beleverd.

Tijdens Zero Emission | Ecomobiel kunt u de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzame stadsdistributie ontdekken bij de stands en workshops van de vele deelnemers uit dit segment.