Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

CDA: Inzetten op meer elektrische auto’s in de hele EU

CDA: “Inzetten op meer elektrische auto’s in de hele EU”

In Noorwegen is reeds ruim 50% van alle verkochte voertuigen volledig elektrisch. Daarmee zijn in Noorwegen elektrische auto's populairder dan alle andersoortig aangedreven auto’s samen. Vindt u dat Nederland ook tot de top zou moeten behoren? En wat is daar volgens uw partij - aan maatregelen - voor nodig?

“Het CDA wil de transitie naar elektrisch rijden maken, maar de oversubsidiëring van elektrische auto's wordt aangepakt. Liever zetten wij in op de Europese aanpak, waarbij er in de EU als geheel meer elektrische auto’s komen. Nu is het zo dat fabrikanten in de EU een doelstelling hebben, al ze in Nederland meer elektrische auto’s verkopen (door torenhoge subsidies) hoeven ze in de rest van de EU minder de verkopen. Daar is geen efficiënt beleid, daarom kiezen we voor de Europese aanpak.”

“Daarnaast vindt het CDA het belangrijk dat er voldoende laadpalen zijn en de transitie zo in te voeren dat het praktisch, haalbaar en betaalbaar is. Het CDA vindt een kilometerheffing voor automobilisten en motoren die een benzine- of dieselvoertuig hebben op dit moment niet verstandig. Automobilisten en motoren die een benzine- of dieselvoertuig hebben betalen al belasting via de BPM, de MRB en de opcenten. Automobilisten die een elektrische auto bezitten betalen nauwelijks belasting. Om het systeem eerlijker te maken wil het CDA dat elektrische auto’s wel gaan betalen per kilometer, zodat ook elektrische auto’s gaan bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen. Voorwaarde is dat het totaal aan autobelastingen niet stijgt.”

“Voor betere verbindingen tussen steden en regio’s bouwen we hubs, waar verschillende vervoersvormen samenkomen en reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel)auto, (deel)fiets, trein of metro. Via digitale oplossingen vind je altijd de snelste of goedkoopste weg. Nederland is een fietsland. We fietsen omdat het gezond is, maar ook voor ons plezier. Wij willen in de stedelijke gebieden meer fietssnelwegen voor het woon-werkverkeer en in het buitengebied meer goede en veilige fietspaden langs de mooiste plekken van ons land.”

“Voor de ontsluiting van nieuwe regio’s om te wonen en werken is onze ambitie een binnenlandse hogesnelheidsverbinding naar het Noorden (Lelylijn met eindstations Groningen en Leeuwarden) en het Oosten (via Hengelo en kiezen daarin een optimaal tracé) met een goede aansluiting naar de rest van Europa.”

“In het nieuwe spoornet worden Breda, Utrecht, Zwolle, Groningen, Leeuwarden, Hengelo en Arnhem naast Amsterdam, Schiphol en Rotterdam knooppunten op een dergelijk nieuw binnenlands hogesnelheidsnetwerk. Wonen in die omgeving en een aantal dagen per week in de randstad werken wordt zo heel normaal. In het Noorden en Oosten is het onze ambitie om samen met de provincies te komen tot uitbreiding van het reguliere spoornetwerk en steunen wij het initiatief om samen tot een haalbare Nedersaksenlijn te komen.”

“Het reguliere spoornetwerk kan intensiever worden gebruikt, ook door maatregelen voor stiller en veiliger spoor. We maken afspraken die uiteindelijk moeten leiden tot het doortrekken van de Duitse en Belgische hogesnelheidslijnen naar Hengelo, Eindhoven/Venlo, Maastricht en Groningen. We benutten en verbeteren internationale verbindingen, zoals Den Haag-Heerlen-Aken en Gent-Terneuzen.”

“Het CDA vindt dat er meer werk moet worden gemaakt van spreiding starttijden opleidingen om spits te ontlasten. Zodat na de coronacrisis reizen met de trein extra aantrekkelijk wordt omdat de spits niet onnodig druk is. Het CDA is erg positief over de proef in de regio Arnhem-Nijmegen waar starttijden van twee grote opleidingsinstituten (HAN en Radboud) werden aangepast. De drukte nam tijdens de ochtendspits sterk af. Er was zelfs een afname van 22% in de hyperspits. In het Klimaatakkoord is de aanpak van de hyperspits door middel van gewijzigde aanvangstijden een belangrijk speerpunt. Het CDA wil daarom dat dit zo spoedig mogelijk in heel Nederland wordt uitgerold.”

“Het CDA vindt het verminderen van files belangrijk, minder files is ook beter voor het klimaat. Ten eerste wil het CDA dat werknemers de keuze krijgen om pas na de spits in de auto te stappen om naar kantoor te gaan of een dag thuis te werken.”

“Ten tweede wil het CDA dat wordt geïnvesteerd in knelpunten die zo overbelast zijn dat wegen verbreed moeten worden en te investeren in snelle spoorverbindingen zodat de trein aantrekkelijker wordt.”

“Ten derde wil het CDA investeren in verkeersveiligheid en het aanpakken van hufterig gedrag in het verkeer. Indien er minder ongelukken gebeuren zal het aantal files ook afnemen. Goede wegverbindingen in het hele land zijn van groot belang voor onze economie en transport. Landelijk en regionaal pakken we knelpunten aan en zetten we in op innovatieve oplossingen om de doorstroming te vergroten en files tegen te gaan.”