Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

PvdA: In 2025 is een nieuwe auto emissieloos

PvdA: “In 2025 is een nieuwe auto emissieloos”

In Noorwegen is reeds ruim 50% van alle verkochte voertuigen volledig elektrisch. Daarmee zijn in Noorwegen elektrische auto's populairder dan alle andersoortig aangedreven auto’s samen. Vindt u dat Nederland ook tot de top zou moeten behoren? En wat is daar volgens uw partij - aan maatregelen - voor nodig?

“De coronacrisis laat zien dat wanneer de economie en het verkeer stilstaan, de lucht letterlijk schoner wordt. In een natuur met meer biodiversiteit en herstelde ecosystemen beschermen we ons beter tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat vraagt om grootschalige investeringen in een groene en schone leefomgeving en duurzame mobiliteit.”

“Nieuwe auto’s zijn emissieloos in 2025. Wij scherpen de Europese norm voor auto’s aan. In 2025 worden alleen nog emissieloze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters verkocht. Verduurzaming van mobiliteit is cruciaal in de energietransitie en normering is hiervoor het beste middel. Alle vervoersmiddelen die zorgen voor geluidsoverlast vervangen wij zo snel mogelijk voor stillere en duurzamere alternatieven.”

“Elektrisch rijden wordt betaalbaar en toegankelijk. Dat kan door een combinatie van investeringen en verbreding van fiscale regelingen. Zo wordt elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar en niet alleen voor de hogere inkomens.”