Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

AanZET-subsidie nu al groot succes


Op de eerste dag van de inschrijving voor de aanschafsubsidie voor zero-emissietrucks (AanZET), kwamen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland al meer dan 400 aanvragen binnen voor de subsidie AanZET. Daarmee werd in één dag 70 procent van het beschikbare subsidiebudget aangevraagd. In totaal is er 45 miljoen euro beschikbaar in 2024.

Een nieuwe voorwaarde is dat een aanvrager per dag maar voor 1 voertuig subsidie kan aanvragen. Deze wijziging heeft in ieder geval ertoe geleid dat iedereen die de aanvraag direct op de eerste dag heeft gedaan, aanspraak kan maken op de subsidie. Mits de aanvraag aan alle eisen voldoet natuurlijk.

Budget niet voldoende

De enorme belangstelling voor AanZET laat zien dat Nederlandse ondernemers zeker willen verduurzamen, en dat de subsidie daarbij ook echt helpt. Wel maakt het meteen ook duidelijk dat het subsidiebudget van 45 miljoen euro niet voldoende is. Om de afgesproken ambities in het Klimaatakkoord te behalen is extra budget noodzakelijk. evofenedex dringt er bij de minister op aan om daarvoor extra middelen vrij te maken.

SEBA-subsidie

Begin april buigt de Eerste Kamer zich over de SEBA-subsidie, die de aankoop van elektrische bestelauto’s aantrekkelijker moet maken. De Tweede Kamer heeft al met de SEBA-regeling voor 2024 ingestemd. evofenedex blijft benadrukken dat ook deze subsidie van groot belang is voor ondernemers die de aanschaf van een elektrische bestelauto overwegen, maar voor wie zonder de SEBA-subsidie deze voertuigen niet bereikbaar zijn.

Netcapaciteit

evofenedex krijgt verder veel signalen van ondernemers die zich vooral zorgen maken over de netcapaciteit. Het is belangrijk dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk meegroeit met het aantal elektrische voertuigen. Nu nog ervaren te veel ondernemers problemen bij de aanvraag van extra capaciteit.

Bron: evofenedex.nl

Ga terug