Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

De zero-emissiezones komen eraan


Met Anne-Marie Nelck van Transport en Logistiek Nederland

Introductie door Johnny Nijenhuis, e-truck expert en ambassadeur van Zero Emission | Ecomobiel:

“Die nieuwe dakkapel, die gaan we toch zeker niet op een elektrische bakfiets afleveren? Maar een dieselvrachtwagen mag zo meteen de stad niet in. Hoe gaan we dat doen? Zero-Emissie Zones gaan komen, en hopen op uitstel is hetzelfde als uitgestelde teleurstelling. Of je nu wilt of niet, steden gaan dieseltrucks weren.

Transport en Logistiek Nederland heeft begrip voor de ambities rondom Zero-Emissie Zones. Maar ziet ook zeker in dat de organisatie niet verre van perfect verloopt. Voor alle Z.E. zones in Nederland gelden dezelfde regels. Waarom dan niet een centrale plek waar vervoerders alles rondom Z.E. zones kunnen regelen?”

Voor verbetering van de leefbaarheid en het terugdringen van CO2-uitstoot in de binnensteden hebben zo’n 28 Nederlandse gemeenten vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone. Vanaf deze datum mogen bestel- en vrachtauto’s die de zone willen betreden niet meer worden aangedreven door een dieselmotor. Voor voertuigen in bepaalde categorieën geldt er tot 2030 een overgangsregeling. Daarnaast kan in sommige gevallen aanspraak worden gemaakt op vrijstellingen en ontheffingen. We praten erover met Anne-Marie Nelck van ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners Transport en Logistiek Nederland (TLN).

“Wij behartigen de belangen voor het beroepsgoederenvervoer en zijn als organisatie vol begrip voor het instellen van deze emissieloze zones. Om dit mogelijk te maken moet echter wel aan enkele belangrijke voorwaarden worden voldaan. Met name de tijdige beschikbaarheid van voldoende netcapaciteit is een forse uitdaging. Daarnaast blijven beschikbaarheid en betaalbaarheid van zero-emissie voertuigen, met name in de zwaardere categorieën een belangrijk aandachtspunt. Daarom werken we achter de schermen samen met gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere betrokken partijen hard aan het zo soepel mogelijk laten verlopen van de invoering.”

Niet alles kan op de fiets

“We staan volledig achter de ambitie van de overheid, maar zijn op onze beurt wel scherp op harmonisatie aan de ene kant en de benodigde segmentering van stadslogistiek aan de andere kant. Het is voor transporteurs belangrijk dat de toegang tot de zero-emissiezones in alle steden gelijk is zodat ze met hetzelfde voertuig verschillende steden kunnen bevoorraden. Deze uniformiteit biedt investeringszekerheid en dat is gezien de hoogte van de investeringen echt een must. Wat betreft de segmentering: in steden als Amsterdam en Utrecht gelden vanwege de kwetsbare kades en bruggen gewichtsbeperkingen en veel gemeenten stellen eisen aan maximale lengte en hoogte van het vervoer. Onze achterban houdt zich vanzelfsprekend aan deze restricties. Daar zitten echter soms wel wat pijnpunten. We weten allemaal dat pakketlogistiek iets anders is dan de benodigde logistiek inzake de bevoorrading van supermarkten. Je wilt voorkomen dat er dertien bestelbussen of dertig vrachtfietsen de stad betreden uitsluitend voor de bevoorrading van de supermarkt. Dat geeft namelijk ook de nodige overlast. Vergeet ook vooral de bouwopgave niet. Eenderde van de vervoersbewegingen staat in dienst van de bouwsector. En er kan een hoop, maar het vervoeren van grote bouwmaterialen op de fiets valt daar niet onder. De definitieve puzzel is dus nog niet gelegd.”

Een centraal loket voor alle relevante informatie

“Onze achterban heeft bovendien te maken met venstertijden. In veel gemeenten geldt dat goederenvervoer alleen toegestaan is tussen bijvoorbeeld zeven en elf uur ’s morgens. Deze informatie is overigens tot op heden niet gebundeld wat betekent dat je deze op iedere afzonderlijke gemeentewebsite op moet zoeken. Een tijdrovende taak waar niemand op zit te wachten. Daarom pleit ik ervoor om deze data toe te voegen aan één bronbestand. Er is reeds gelobbyd voor een centraal loket ontheffingen en vrijstellingen in het kader van de zero-emissiezones. Dit is in onwikkeling. Dat betekent dat je straks als vervoerder op één plek ontheffing en vrijstelling kunt aanvragen voor de alle zero-emissiezones. De inzet van TLN is om hier op termijn ook de venstertijden en de eerder genoemde beperkingen wat betreft lengte, hoogte en gewicht aan toe te voegen.”

Brief van de RDW

Let op: vrachtwageneigenaren hebben een brief van de RDW ontvangen met een overzicht van hun voertuigen en de mededeling dat deze voertuigen  vanaf 2025 de ZE-zones niet mogen betreden. “De RWD heeft echter geen rekening gehouden met voertuigen die binnen de overgangsregeling vallen en dus tot in januari 2030 wél toegang hebben. Om uit te zoeken of deze regeling voor voertuigen in jouw wagenpark geldt, doe je de kentekencheck op www.opwegnaarzes.nl/bedrijven.”

Ga terug