Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Elektrotechniek, het hart van de mobiliteitstransitie: Bender


In deze maandelijks terugkerende rubriek vertellen specialisten uit de branche over de (onmisbare) rol van elektrotechniek in de enorme uitdaging waar we als Nederland voor staan. Raymond Vergouwe, commercieel technisch adviseur van Bender Benelux, bijt het pits af en licht toe in hoeverre elektrotechniek, met name de inhoudelijke kennis van de elektrotechniek,  een rol speelt in het veiliger maken van de transitie.

“Zonder elektrotechniek gebeurt er niet zoveel binnen de energie en mobiliteitstransitie. Als je het hebt over energie spelen er verschillende aspecten een rol: Is er voldoende energie? Hoe wekken we energie op? Hoe slaan we deze energie vervolgens op? Hoe ontwerpen we de ideale laadinfrastructuur? Hoe zorgen we voor distributie? Stuk voor stuk aspecten die om elektrotechnische oplossingen vragen. Voor deze oplossingen zijn vakkundige mensen nodig met inhoudelijke kennis van zaken. Daar zit -naast de snelheid die geboden is- een flinke uitdaging.”

Kennis noodzakelijk voor veiligheid

“Goed technisch personeel is namelijk schaars. Vier op de vijf ondernemers die ik spreek, hebben problemen met het verkrijgen van personeel. Dit tekort heeft direct effect op de ontwikkeling binnen de transitie en heeft regelmatig zelfs een negatieve invloed op de veiligheid.” In een voorbeeld noemt Vergouwe het verschil tussen isolation en insulation. Google Translate vertaalt beide termen op dezelfde wijze, namelijk in isolatie. “Maar isolation en insulation zijn niet hetzelfde. Stel, ik ontwerp een elektrisch aangedreven transportmiddel. Daar hoor ik volgens de internationale productnorm een IMD -Insulation Monitoring Device- in te plaatsen. Nu zijn er bedrijven die denken dat ze met de isolatiebewaking vanuit de BMS in het batterijpakket deze norm voor dit transportmiddel kunnen afvinken. Die aanname is onjuist en een directe indicatie dat het ontbreken van de juiste kennis gevolgen kan hebben voor de veiligheid binnen de transitie voor mens en omgeving.”

De energietransitie gaat als een raket

“De energietransitie -en hiermee ook de mobiliteitstransitie- verloopt niet alleen snel, we gaan als een raket. Het is eigenlijk niet bij te benen. Daarnaast hebben we te maken met een wildgroei aan gegevens die via reguliere en sociale media worden verspreid. Onze boodschap is om deze gegevens niet te snel voor waar aan te nemen. Ga op zoek naar kennispartijen die de diepte in gaan. Partijen die het verschil kennen tussen isolation en insulation. Wanneer je applicaties voor de energietransitie gaat bouwen, heb je deze partners nodig. Anders kun je nooit een goed product of systeem leveren. En let als afnemer in de transitie vooral ook op wat je koopt, want elke schakel in de keten -denk aan de netaansluiting, het batterijpakket, de lader en het voertuig- kan het verschil maken. Een onveilige schakel betekent een onveilige keten. Ik pleit er expliciet voor om niet datgene te doen wat we de afgelopen dertig jaar hebben gedaan. Dat voldoet niet meer. Doe kennis op en benader actief kennispartners om het onderste uit de kan te halen.”

Ga terug