Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

'Het is echt alle hens aan dek'

Edwin Lokkerbol, programmamanager


Het was een aanbesteding van hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden die voor GMB, Heijmans en de Vries & van de Wiel de aanleiding gaf tot het oprichten van het Netwerk Emissieloos Infra, het netwerk dat in de bres voor versnelling van emissieloos werken is gesprongen. Programmamanager Edwin Lokkerbol:  “De initiatiefnemers willen versnellen om te zorgen dat er gebouwd blijft worden. Bedrijven hebben behoefte aan een aanpak die daadwerkelijk leidt tot een daling van de Total Costs of Ownership om een realistisch investeringsklimaat te scheppen wat nieuw emissieloos materieel betreft. Daarbij willen we voorkomen dat technologie achter gaat lopen op beleid, door in de sector te lang met individuele pilots door te gaan.”

Klinkt ons als muziek in de oren! Emissieloos Netwerk Infra (ENI) staat open voor iedereen die emissieloos werken in de infra dichterbij kan brengen. De website van het netwerk kopt: om doorbraken te realiseren, is een groep koplopers en innovators nodig die snel kunnen beslissen, buiten de gebaande paden willen en durven te gaan, niet te bestuurlijk ingesteld zijn en beseffen dat ook wel eens zaken kunnen mislukken. En die groep is er, vertelt Lokkerbol.

“Die kopgroep is er. Vier-en-een-half jaar na de oprichting is ons netwerk zo’n 45 bedrijven groot en ieder van ons beseft dat wanneer je nieuwe dingen doet, het vooral van belang is om te vertellen hoe je het gedaan hebt en wat je ervan hebt geleerd. Dat plaveit de weg naar succes. Onze mentaliteit omschrijft zich het beste met de term gaan met die banaan.”

Focus op de bouw

“Wij richten ons specifiek op de bouw. Dat heeft alles te maken met het feit dat er in de automotive al voldoende beweging richting emissieloos handelen was, terwijl de bouw ondanks de enorme urgentie achterbleef. Wil je een vergunning krijgen om nabij een Natura 2000-gebieden te bouwen, dan moét je aantoonbaar minder stikstof uitstoten en dat kan maar op één manier.”

“Ons land is vol. We -de industrie, de landbouw, huishoudens, het verkeer- produceren teveel stikstof. Dat betekent dat je materieel moet inzetten dat stikstofloos het werk kan doen. Vijf jaar geleden was er echter nog geen businesscase, want wie koopt materieel dat drie keer duurder is dan reguliere oplossingen terwijl je niet zeker bent van de werking? Dat was toen de situatie. Ter vergelijking: de eerste Tesla was ook niet te betalen. Pas toen deze in serie werd geproduceerd, werd het prijskaartje aantrekkelijker. Datzelfde geldt voor elektrisch bouwmaterieel.”

De trein rijdt

“Waar we nu staan? Het vraagstuk verschuift. In het begin draaide het om techniek, nu zien we dat elektrificeren -en vergeet ook waterstof niet- zijn weg wel vindt. Vijf jaar geleden had je als bouwer misschien een elektrisch minigravertje. Inmiddels hebben veel van onze bouwers ook middelzware graafmachines. Er zijn immers meer aanbieders waardoor de prijs beter wordt en bovendien heeft het materieel zich inmiddels bewezen. Ja, er moet nog veel ontwikkeld worden, maar de trein rijdt! Dat betekent voor het netwerk dat er ruimte komt om ons op andere zaken te richten. Neem uniformiteit. Op dit moment past nog niet ieder accupakket in iedere graafmachine en is ook de oplaadinfrastructuur nog niet universeel. Daar maken we dus werk van. Dat ons netwerk een dwarsdoorsnede van de sector representeert, is daarbij een enorme plus. We zitten aan tafel met afnemers én aanbieders.”

“Nee, er is absoluut geen angst voor kannibalisme. De markt is enorm. Als je in deze markt niet succesvol bent, doe je iets niet goed. Daarom zet iedereen zonder scrupules de schouders onder genoemde uniformiteit en focussen we ons daarnaast op veiligheid, gemeenschappelijke opleidingen en normen. Daarnaast zitten we aan tafel met overheden. We stimuleren aanbestedingen zo vorm te geven dat koplopers beloond worden en zich gesterkt voelen in het zetten van nieuwe stappen op dit gebied.”

Regeren is vooruitzien

“Een ander aandachtpunt bevindt zich op het gebied van netcongestie dan wel opslagcapaciteit. Wil je als gemeente een nieuwe woonwijk ontwikkelen of een viaduct vervangen, dan is anticiperen op stroomvoorziening en laadinfrastructuur een must. Wij propageren tijdig afspraken met de netbeheerder te maken. Regeren is vooruitzien, een uitdrukking die zeker van toepassing is op emissieloos bouwen.”

“We staan voor een tijdperk waarin we én materieel én vervoersmiddelen moeten opladen. Kennis is hierin onontbeerlijk. De koplopers banen de weg vrij, maar het peloton moet wel mee. Het is echt alle hens aan dek. Daarom verheugen we ons ook op Zero Emission I Ecomobiel. Deze beurs is voor ons netwerk de perfecte gelegenheid om kennis te delen en de versnelling een extra impuls te geven. We hebben elkaar allemaal nodig.”

Ga terug