Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Hoge prijs en laadcapaciteit beperken aanschaf EV’s

De hoge aanschafprijs is het belangrijkste obstakel bij de aanschaf van een elektrische auto.

Twee van de grootste belemmeringen voor de introductie van elektrische voertuigen bij het grote publiek zijn de aanschafprijs van een elektrische auto en de laadinfrastructuur. Dat blijkt uit de 2022-editie van de EVBox Mobility Monitor, het marktonderzoek van EVBox naar de adoptie van elektrische voertuigen, dat in samenwerking met Ipsos is uitgevoerd. Het derde obstakel is de snelheid waarmee auto’s kunnen worden opgeladen.

Meer Nederlandse burgers zijn geneigd een elektrische auto aan te schaffen (44 procent) vergeleken met bijna twee jaar geleden en veel bestuurders die al elektrisch rijden zouden weer voor een elektrische auto kiezen (79 procent), zo blijkt uit de tweejaarlijkse EVBox Mobility Monitor, een onderzoek in vier Europese landen ((Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) waaraan meer dan 4000 mensen deelnamen.

Daniël Geerts (Regional Director Benelux bij EVBox) is blij met de resultaten. “Ik ben blij om te zien dat uit de resultaten naar voren komt dat er een significante stijging te zien is in het aandeel Nederlanders dat voor een elektrische auto zou kiezen. Bij EVBox houden we onszelf verantwoordelijk om samen te werken met andere spelers in de markt om ervoor te zorgen dat de grootste barrières voor EV-adoptie worden weggenomen en de overstap naar elektrisch makkelijker wordt gemaakt voor iedereen. De laadinfrastructuur speelt daarbij een belangrijke rol en het is onze taak om dit proces zo eenvoudig mogelijk te maken.”

Geerts doelt met die laatste opmerking op het feit dat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat laadfacilititen nu nog een belangrijk obstakel zijn bij de keuze voor elektrisch rijden. En dan met name de onzekerheid van Nederlanders over het kunnen vinden van een laadstation wanneer ze er een nodig hebben. Desondanks is deze zorg over de beschikbaarheid van laadstations significant afgenomen in Nederland met 10 procent ten opzichte van 2020. Vier op de tien Europeanen vinden dat het opladen van elektrische auto’s te veel tijd kost.

Niettemin zijn zeven op de tien (potentiële) EV-rijders in Nederland van mening dat de doelstellingen met betrekking tot het verbeteren van de Europese laadinfrastructuur voor EV's kunnen worden gehaald. Die plannen omvatten het plaatsen van één laadpunt om de 60 km langs de meeste (snel)wegen, het optimaliseren van de gebruikerservaring en het transparanter maken van de betalingsopties. Geerts: “Dat veel Nederlanders het vertrouwen hebben dat de doelstellingen voor het verbeteren van de (Europese) laadinfrastructuur gehaald kunnen worden, doet mij goed. Maar, we zijn er nog niet en dit is iets waar we bij EVBox hard aan doorwerken. Overheden, auto- en laadstationfabrikanten en vele andere partijen moeten een stap verder gaan en een actievere rol gaan spelen om de transitie naar elektrisch samen met ons door te zetten.”

Dezelfde conclusies

Niet alleen EVBox liet onderzoek doen naar de adoptie van elektrisch vervoer. Ook de stichting Natuur & Milieu onderzocht hoe consumenten aankijken tegen elektrisch rijden. Uit dat onderzoek volgen dezelfde conclusies: de hoge prijs van een elektrische auto is de grootste drempel voor mensen om er eentje aan te schaffen.

Natuur & Milieu constateert op basis van de studie dat twee derde van de Nederlanders wel bereid is om meer te betalen voor een elektrische auto, met als argument dat het goed is voor het milieu en dat er lagere gebruikskosten zijn. Wel is het zo dat driekwart minder dan 15.000 euro uitgeeft aan een auto, wat vooral de prijs is van een tweedehands auto. In die categorie is de actieradius echter nog te laag (circa 150 kilometer), terwijl elektrisch rijden volgens de milieuorganisatie bij een actieradius vanaf 300 kilometer pas interessant wordt voor mensen.

"Dit kan worden opgelost door stimuleringsmaatregelen de komende jaren te blijven aanbieden, zodat een generatie auto’s met een grotere actieradius op de tweedehands markt komt", aldus programmadirecteur van Natuur & Milieu Rob van Tilburg. Behalve voor het opschroeven van de aanschafsubsidie pleit de organisatie ook onder meer voor een batterijgarantie, zodat de koper zeker weet dat de beloofde levensduur en actieradius waargemaakt worden.

Recordverkopen

Ondanks de belemmeringen blijft verkoop van elektrisch aangedreven auto's sterk toenemen. De toename houdt volgens energieagentschap IEA verband met een stortvloed aan nieuwe modellen in combinatie met beleid van overheden om het wagenpark te vergroenen. Wel waarschuwt het agentschap dat er "grote inspanningen" nodig zijn om de groei vast te houden. Zo moet goed geanticipeerd worden op knelpunten in de leveringsketen. Ook de winning van kritieke grondstoffen voor bijvoorbeeld de productie van accu's is een punt van zorg.

De verkoop van elektrische auto's, zowel volledig elektrisch aangedreven modellen alsook plug-in hybrides, verdubbelde in 2021 tot een recordaantal van 6,6 miljoen voertuigen. Dit jaar nemen de verkopen nog weer verder toe, waarbij er momenteel wekelijks meer auto's met een stekker worden verkocht dan in heel 2012, zo blijkt uit de laatste editie van de jaarlijkse Global Electric Vehicle Outlook.

Ga terug