Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Juridische mogelijkheden laden bij de buren in kaart gebracht


Gedeeld gebruik van laadinfrastructuur biedt oplossingen voor de stijgende laadvraag van bedrijven en het overbelaste elektriciteitsnet. Maar hoe regel je dit juridisch? De stichting Connekt heeft dit namens de NAL werkgroep Logistiek uitgezocht in de Juridische notitie gedeelde laadinfrastructuur.
De conclusie? Er zijn geen onoverkomelijke wettelijke belemmeringen. Wel is het zaak om de juridische consequenties goed uit te zoeken en vast te leggen. 

Worden laadpalen als een WOZ-object gezien? Dat is een belangrijke juridische vraag bij gedeeld gebruik van laadinfrastructuur. Het speelt een rol bij opstalrechten, en bij de vraag of er een elektriciteitsnet ontstaat, waardoor een netbeheerder moet worden aangewezen. Andere prangende vragen zijn: is een leveringsvergunning vereist? Welke afspraken moeten partijen maken? En heb je eigenlijk een omgevingsvergunning nodig?

Aandachtspunten per voorbeeldsituatie

Deze vragen worden in de nota beantwoord aan de hand van 4 voorbeeldsituaties. Alle 4 blijken wettelijk mogelijk, wel zijn er juridische aandachtspunten. Een korte samenvatting:  

Anderen (buren) laten laden op je eigen terrein – Bedrijf A laadt bij Bedrijf B

De kans is klein dat hierbij een elektriciteitsnet ontstaat. Wel is het raadzaam de WOZ-afbakening op tijd met de gemeente/de netbeheerder te bespreken.

Doortrekken van een elektriciteitskabel – A maakt gebruik van aansluiting B

Hierbij moet goed worden nagedacht over de eigendomsverhoudingen. En in deze situatie ontstaat zeer waarschijnlijk een elektriciteitsnet. Er bestaan ontheffingsmogelijkheden, maar de voorwaarden zijn streng.

Erfgrens – A maakt gebruik van laadpalen B via (losse) laadkabel

De inschatting is dat hierdoor geen elektriciteitsnet ontstaat. Net als bij de eerste situatie is het raadzaam de WOZ-afbakening tijdig te bespreken.

Samen investeren – A en B investeren samen in een snellader en plaatsen deze op de erfgrens

Hier ontstaat een juridisch complexe situatie vanwege de laadpaal (precies) op de erfgrens, die je goed moet vastleggen. Ook kan in bepaalde gevallen een elektriciteitsnet ontstaat.

Leveringsvergunning hangt af van grootte van de aansluiting

De notitie geeft ook uitsluitsel over de leveringsvergunning. Die hangt af van de grootte van de aansluiting (en dus niet het type afnemer). De vergunning is nodig als sprake is van een laadpaal met een doorlaatwaarde kleiner dan 3x80A.

Lijst met contractafspraken

De notitie bevat verder een lijst met afspraken die de eigenaar en mede-gebruiker moeten vastleggen. Denk hierbij aan afspraken over toestemming en toegang tot het bedrijventerrein, beëindiging bij niet-tijdige betaling, het gedrag van chauffeurs en aansprakelijkheid bij schade.

Geen omgevingsvergunning nodig

Voor de laadpalen en bouwwerkzaamheden in de omgeving is in principe geen omgevingsvergunning nodig vanuit de Omgevingswet. Wel gelden voorwaarden om aan de uitzondering te voldoen, die in de notitie worden toegelicht.

Actiepunten

Er ligt nu een eerste juridische kader. De NAL wil nog meer duidelijkheid om gedeelde laadinfrastructuur verder te stimuleren en benoemt daarvoor vier actiepunten.

  • Met de netbeheerders eenduidige afspraken maken wanneer sprake is van een elektriciteitsnet.
  • Met ACM overleggen hoe ontheffingen kunnen worden geregeld bij het ontstaan van elektriciteitsnetten.
  • Ontwikkeling van de beste juridische vorm bij gedeeld gebruik van een snelladers op de erfgrens.
  • Opstellen van een modelcontract.

Het volledige rapport is hier terug te lezen.

Bron: agendalaadinfrastructuur.mett.nl.

Ga terug