Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

‘Onevenwichtige groei aantal laadpalen’

Het aantal laadpalen om elektrische auto’s op te laden is eind 2021 gegroeid naar ruim 300.000. Beeld: ABN AMRO

Volgens een analyse van ABN AMRO over de installatie van laadpalen in Nederland stijgt het aantal laadpalen het hardst op privé terreinen van particulieren en veel minder op publieke en semipublieke locaties. Hierdoor ontstaat er een scheve verhouding in de uitrol van laadpalen. Dit is nadelig voor installateurs vanwege het grote verschil in marge.

Het aantal laadpalen om elektrische auto’s op te laden is eind 2021 gegroeid naar ruim 300.000, zo is op te maken uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat is een stijging van ruim 82.000 ten opzichte van eind 2020. “De toename is groter dan de 77.000 die de rijksoverheid jaarlijks nodig acht om de groei in elektrische auto’s bij te benen, maar de toename is wel onevenwichtig”, stelt Casper Wolf, sector-analist Bouw en Vastgoed bij ABN AMRO. “Daardoor komen de overheidsdoelen in gevaar en derven installateurs marge.”

Nadelig voor installateurs

Van de ruim 82.000 nieuwe laadpalen zijn er zo’n 63.000 geplaatst op privéterreinen, ongeveer 11.500 op publieke locaties en minder dan 8.000 op semipublieke locaties. De rijksoverheid schat in dat 1,7 miljoen laadpalen nodig zijn in 2030. Bijna een op de drie daarvan moeten op semipublieke locaties staan en 23 procent op publieke locaties. In 2020 stond echter maar 10,7 procent op semipublieke locaties en 18 procent op publieke locaties. Deze verhouding is nog schever geworden in 2021. Slechts een op die tien nieuwe laadpalen is op een semipublieke locatie geplaatst en 13 procent op publieke locaties.

“De scheve verhouding in de uitrol van laadpalen is nadelig voor installateurs”, stelt Wolf in zijn analyse. “Installatie van laadpalen op privélocaties is relatief eenvoudig en kan al voor 300 euro, en bovendien concurreren branchevreemde partijen zoals onlineretailer Coolblue en energieleverancier Engie hier met installateurs.” Op publieke en semipublieke locaties is zwaardere kabelinfrastructuur nodig, wordt de openbare weg opengebroken en moet intelligente techniek communiceren met de diensten van de energieleverancier, zoals de laadpas en de laadapp. De kosten hiervan zijn minimaal 1.000 euro en het levert een installateur doorgaans meer marge op.

Bezoekerslocaties

Het aantal laadpalen stijgt het hardst op privéterreinen van particulieren en veel minder op publieke en semipublieke locaties. Publieke locaties betreffen parkeerplekken die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Semipublieke locaties zijn beperkt publiekelijk bereikbaar. Deze categorie is op te splitsen naar werklocaties, zoals kantoren, en naar bezoekerslocaties, zoals winkelcentra. Vooral de groei in het aantal laadpalen op bezoekerslocaties loopt achter. Wolf: “Dat is waarschijnlijk het gevolg van de grote onzekerheid en beperkte liquide middelen die veel bedrijven met een bezoekersfunctie momenteel hebben. Het gaat bijvoorbeeld om winkelcentra, pretparken en bioscopen die minder bezocht werden in de afgelopen twee jaar als gevolg van de coronapandemie.” Wolf verwacht dat deze aantallen aantrekken als de pandemie voorbij is.

Kansen

Op werklocaties groeide het aantal laadpalen met ruim 6.000 in 2021. Ten opzichte van 2020 is dit veel meer dan bij bezoekerslocaties, omdat bedrijven op werklocaties minder last hadden van de coronapandemie. Bovendien hadden ze alle tijd en ruimte om laadpalen te plaatsen, omdat veel werknemers thuiswerkten.

Ook nu de coronamaatregelen worden afgebouwd liggen de grootste kansen voor installateurs volgens de sectoranalist voorlopig nog bij werklocaties, aangezien het personeel slechts geleidelijk en deels zal terugkeren. “De vraag van eigenaren op bezoekerslocaties trekt op termijn zeker aan, maar zij zullen pas volop investeren wanneer hun bezoekersaantallen en omzet zijn teruggekeerd naar een pre-coronaniveau.”

Ook op publieke locaties liggen nog kansen voor installateurs. In 2021 bleef het aantal nieuwe publieke laadpalen achter, mogelijk omdat door corona de prioriteiten bij gemeenten ergens anders lagen. Zij wijzen deze locaties vaak toe en hebben daar belang bij om zo te kunnen voldoen aan de duurzame ambities die zij in gevallen hebben. Zo moet in 2030 alle soorten verkeer binnen de bebouwde kom van de gemeente Amsterdam uitstootvrij zijn. “Het elektrisch kunnen laden van auto’s op openbare locaties is essentieel om die doelstelling te halen”, stelt Wolf.

Ga terug