Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Piet Kruijt Award 2021 – interview met winnaar Teun Kolner


In de evolutie naar zero emissie mobiliteit is voor Light Electric Vehicles een belangrijke rol weggelegd. Denk aan stedelijke logistiek, last mile personenvervoer en deelmobiliteit. De Piet Kruijt Award gaat naar een persoon die veel betekent voor de uitrol van LEV.

 Tijdens de meest recente editie van Zero Emission | Ecomobiel werd de Piet Kruijt Award voor het eerst uitgereikt, en wel aan Teun Kolner, adviseur mobiliteit van de gemeente Rotterdam. We spraken hem kort maar krachtig… over zijn werk en dit succes.  

Kun je iets vertellen over elektrische deeltweewielers in Rotterdam?

“Rotterdam loopt op dat gebied voorop in Nederland. We hebben veruit de meeste deelfietsen en scooters in de stad staan en ze worden ook nog eens supervaak gebruikt. Dit draagt eraan bij dat we de stad nog leefbaarder en aantrekkelijker kunnen maken. We zien namelijk dat we met deze voertuigen daadwerkelijk autoritten vervangen, wat leidt tot schonere lucht en een betere bereikbaarheid."

Waarin schuilt het succes?

"In een open houding en in de bereidheid om duurzame deelinitiatieven een kans te geven. De niet lullen, maar poetsen mentaliteit. Waar andere steden juist een verbod invoerden, gingen wij aan de slag om de meerwaarde van deze voertuigen te verkennen en het een kans te geven. In plaats van met een gesloten boek de aanbieders te vertellen hoe het volgens ons moet, hebben we dit juist in gezamenlijkheid gedaan."

Waaraan dank jij de award?

"Ik heb het hele traject samen met hen geleid, waardoor we inmiddels alweer een tweede beleidsrapport hebben gemaakt voor deeltweewielers in Rotterdam. Dankzij mijn rol zijn deze (elektrische) deeltweewielers een succes geworden in Rotterdam en zijn we een voorbeeld voor anderen. Door juist transparant, eerlijk en proactief te zijn, kom je een heel eind.”

Wat heeft de award je opgeleverd?

“Tot zover vooral veel credits en felicitaties van collega’s en van mensen waar ik mee samenwerk. En een interview in het blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Mijn verwachting is dat steden steeds meer ruimte gaan bieden aan dit soort initiatieven en dat elektrische micromobiliteit dé manier wordt om je door de stad te verplaatsen.”

Wat hoop je nog te bereiken?

"Momenteel ligt mijn focus nog op het verder tegengaan van de overlast van deeltweewielers. Dit gaan we doen door ook echt parkeerruimte te maken in de stad, waar we ook autoparkeervakken voor op kunnen heffen. Daarnaast onderzoeken we hoe we deelmobiliteit kunnen stimuleren zodat het ook daadwerkelijk een volwaardig en betaalbaar alternatief is om je dagelijks mee te verplaatsen."

Piet Kruijt is een van de grondleggers van elektrische micromobiliteit in Nederland. Als oprichter van Segway Nederland zorgde hij voor typegoedkeuring van dit innovatieve voertuig en als ondernemer was hij tot zijn overlijden in 2020 belangrijk en succesvol in de verdere uitrol.

 

Ga terug