Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

TLN: harmonisatie ZE-zones belangrijk

Rondetafelgesprek

Elisabeth Post, bestuursvoorzitter TLN, sprak op 19 juni samen met andere brancheorganisaties tijdens het rondetafelgesprek zero-emissiezones met Tweede Kamerleden van BBB, NSC, PVV, VVD en GroenLinks-PvdA. De TLN-bestuursvoorzitter gaf nadrukkelijk aan dat duidelijke en geharmoniseerde regelgeving in de zero-emissiezones voor ondernemers van belang is.

Daarnaast onderstreepte zij het belang van een betrouwbare overheid die de spelregels tijdens het spel niet verandert. Ondernemers zetten stappen en doen investeringen op basis van het vastgestelde beleid. Voor de ondernemers die niet kunnen meekomen is er de overgangstermijn tot 2030 en ook is er een breed scala aan vrijstellingen en ontheffingen.

Recent is er een verruiming voor de Euro VI-bakwagens geweest, voor een deel van de TLN-leden zeer welkom, maar een strop voor ondernemers die al hadden geïnvesteerd in duurzame voertuigen en laadinfrastructuur op basis van de afspraken die in 2019 in het Klimaatakkoord zijn gemaakt.

De TLN-voorzitter merkte op dat de meerkosten van investeringen in zero-emissie vrachtauto’s (circa
€ 300.000,- ten opzichte van een dieselvrachtauto van € 100.000,-) en laadinfrastructuur (een laadpaal voor een vrachtauto kost € 100.000,-) zich nog maar heel moeilijk laten terugverdienen.

Elisabeth Post besloot met de oproep vast te houden aan de ingangsdata voor zero-emissiezones. Maar wel onder de voorwaarde dat er sprake is van duidelijke en geharmoniseerde ontheffingen en vrijstellingen voor die categorieën ondernemers die niet aan de zero-emissie eisen kunnen voldoen, en dit inclusief de mogelijkheid van een ontheffing wanneer dit door netcongestie onmogelijk is.

Klik hier voor het TLN-position paper over zero-emissiezones.

Bron: tln.nl

Ga terug