Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Uitstootvrij: een stip aan de horizon / wacht niet af (een bijdrage van Walther Ploos van Amstel)


Zo'n 40 gemeenten gaan ervoor: de stadslogistiek is vanaf 2025 zero emissie. Het is een stip aan de horizon. Dat betekent zoveel als dat we daar moeten zijn, over vijf jaar, en dat het aan het bedrijfsleven is om daar nu aan te gaan werken. Er is subsidie om ‘ons’ daarbij te helpen. Maar, is subsidie genoeg? Zero emissie grijpt in op de bedrijfsvoering. Wachten is in elk geval geen optie meer.

Voor stadslogistiek is die stip aan de horizon best spannend. Elektrische bestelwagens komen nu mondjesmaat op de markt en ervaringen met onder meer BYD, Goupil, Renault en Nissan zijn positief. In kosten van dagelijks gebruik doen ze niet onder voor dieselbestelwagens. Het aanbod van elektrische bestelwagens gaan er in de komende vijf tot tien jaar vast en zeker wel komen. Dat geldt ook voor het aanbod van lichte elektrische voertuigen en vrachtfietsen, ‘bigger is not always better’.

Voor zware vrachtwagens is er wel een probleem; ze zijn niet beschikbaar, niet betaalbaar en niet betrouwbaar. We weten zelfs nog niet wat de techniek van de toekomst wordt: volledig elektrisch, hybride of waterstof? 

Waar en hoe we gaan laden, vergt nog heel wat hoofdbrekens. Met de huidige actieradius vormt elektrisch rijden voor tachtig procent van de ritten geen probleem. Maar, meer dan negentig procent van de ritten naar de Amsterdamse zero emissie zone komt van buiten Amsterdam. De meeste bestelwagens staan in de straat bij de schilder of monteur thuis. De buurgemeenten moeten dus mee willen investeren in die laadinfrastructuur. Zonder hun steun gaat het niet werken. Ook is laadinfrastructuur nodig in de openbare ruimte, bij kantoren en bouwlocaties in Amsterdam. 

Voor bedrijven betekent de invoering van zero emissie ook het opnieuw bedenken van het logistieke concept. Bedrijven moeten tien keer slimmer werken:

  • Slimmere voertuigen;
  • Slim rijden;
  • Slim plannen;
  • Slim energie inkopen;
  • Slim laden: smart charging op de juiste locaties;
  • Slim reguleren;
  • Slim financieren;
  • Slim subsidiëren en faciliteren;
  • Slim vastgoed;
  • Slim samenwerken.

Stel je eens voor dat veertig gemeenten in de periode 2025 tot 2030 voor zero emissie stadslogistiek gaan en je hebt vandaag niks gedaan. Dan kun je jezelf wel op je hoofd slaan, toch? Wacht niet af!

Ga terug