Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

ZES25 wil meer ambitie voor ZE-stadslogistiek


150 ondernemers van ZES25 vinden dat de uitvoeringsplannen van het klimaatakkoord voor schone stadslogistiek te traag gaan. Doe mee voor meer daadkracht.

ZES25 is een platform voor ondernemers die snelheid willen maken met nul-emissie stadslogistiek. Met dit platform geven zij hun belang en ambitie een stem. ZES25 wil een nieuw systeem van stadslogistiek, het bundelen van goederenstromen en vervoeren in zero-emissie voertuigen. Dit levert een besparing van een megaton CO2 op. Sinds de Green Deal Zero-emissie Stadslogistiek van 2014 is veel tijd en geld geïnvesteerd in zero emissie voertuigen, laadinfrastructuur, nieuwe logistiek via stadshubs en slimme IT-systemen.

Teleurstellende uitwerking van het klimaatakkoord

ZES25 is teleurgesteld in de afspraken die staatssecretaris van Veldhoven met verschillende belangenorganisaties en gemeenten heeft gemaakt en die ze deze maand aan de vakcommissie van de Tweede kamer heeft gestuurd. Met name is het teleurstellend dat er een ruime overgangsregeling is opgenomen, waardoor EuroVI-dieselvrachtwagens en bestelwagens tot 2030 of soms zelfs 2035 binnen de nieuwe zero-emissiezones mogen blijven rijden. Immers, indien voertuigen vanaf 1-1-2025 elektrisch moeten zijn, zal in 2030 nog steeds circa 85% van het wagenpark fossiel zijn. Marktpartijen worden vanwege deze overgangsregelingen niet uitgedaagd om hun wagenpark versneld te verschonen of na te denken over andere (deel)concepten. Feitelijk betekenen de plannen uitstel van de doelen van het klimaatakkoord. ZES25 vindt dat we ons als samenleving dat niet kunnen veroorloven, zeker omdat het is niet nodig is.

ZES25 wil laten horen dat het wel mogelijk is om de gestelde doelen te halen. Het aanbod aan elektrische voertuigen groeit flink en onder de juiste voorwaarden zal dat in de jaren tot 2025 sterk blijven toenemen. Dat geldt voor bestelwagens en voor zwaardere trucks. Om dat te stimuleren is het wel nodig dat de overheid strikte kaders geeft om de doelen te halen. Generieke overgangsregelingen halen op voorhand de druk van de ketel. ZES25 pleit ervoor om niet op voorhand te versoepelen, maar in een later stadium, bijvoorbeeld in 2023 tussentijds te evalueren hoe de voertuigenmarkt en de stadlogistiek zich ontwikkelen, en dan eventueel te besluiten tot aanvullende maatregelen of uitzonderingen.

Ondernemers die wel investeren

ZES25 bestaat uit grote of kleine ondernemers die voor eigen rekening en risico investeren in schone (nul emissie) en slimme stadslogistiek en die vooruitlopen op dwingende wetgeving. Het zijn bedrijven die niet in zero-emissie stadslogistiek investeren omdat het moet, maar die dat op eigen initiatief doen omdat ze de ZES-transitie willen aanzwengelen of versnellen. Dat kan uit inhoudelijk ideële overwegingen zijn, maar de drijfveer kan ook commercieel zijn. Deze ondernemers willen met ZES25 een stem hebben in het landelijke debat. Zij willen niet dat de investeringen die zij doen en gedaan hebben onder druk komen te staan doordat de bedrijven die minder in de transitie willen investeren worden bevoordeeld. Zij willen juist dat anderen worden gestimuleerd om ook hun investeringen in schone voertuigen en nieuwe logistieke concepten op te voeren.

Er zijn sterke brancheorganisaties, zoals TLN, Evofenedex of RAI-automotive industry.nl die actief deelnemen aan de netwerken voor nul-emissie stadsdistributie. Binnen deze organisaties zijn verschillende stromingen die elk hun eigen accenten leggen. ZES25 keert zich niet tegen deze organisaties, maar wil de “groene stromen” daarbinnen een steun in de rug geven. ZES25 wil met iedereen samenwerken voor goed resultaat!

Aansluiten bij ZES25

Iedereen die bedrijfsmatig te maken heeft met logistiek in binnensteden en die zich inzet om emissie effectief terug te brengen naar nul in 2025 kan aansluiten bij ZES25. Denk hierbij aan logistieke dienstverleners, stadhubs, fietskoeriers, maar ook leveranciers van laadinfrastructuur.

ZES25 is nu een platform met een losse organisatie. Met de aangesloten bedrijven wordt gereageerd op de actuele ontwikkelingen en geprobeerd deze stem te laten horen in Den Haag, bij gemeentebesturen en op andere plaatsen die ertoe doen. Afhankelijk van de ontwikkelingen, het draagvlak en betrokkenheid van bedrijven, groeit het platform misschien naar een blijvende stem en inbreng in de transitie naar schone en leefbare steden.

ZES25 roept iedereen die zich wel wil houden aan de afspraak van zero-emissie stadslogistiek in 2025 op om zich aan te melden op ZES25.nl.

Ga terug