Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

De toekomst van e-vrachtverkeer in de stad

 

Natuur & Milieu schetst de uitdagingen en oplossingen voor laadinfrastructuur voor elektrisch vrachtverkeer in de stad. 

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2025 minimaal 30 Nederlandse steden emissievrij bevoorraad worden. De overstap van vrachtwagens van fossiele brandstof naar elektrisch is daarvoor essentieel, en wel op korte termijn. Natuur & Milieu bracht in kaart wat er nodig is om goede en voldoende laadgelegenheid voor ‘e-trucks’ mogelijk te maken. 

Een elektrische truck kan niet simpelweg laden bij bestaande laadpalen voor personenauto’s. De verwachting is dat elektrische vrachtwagens overwegend laden op eigen terrein. Daardoor zal er op specifieke locaties een nieuwe vraag naar elektriciteit ontstaan. 

Eisen stellen 

Om de productie en de inzet van elektrische vrachtvoertuigen te versnellen, moet de mythe doorbroken worden dat het laden een probleem is’, zo stelt het onlangs verschenen rapport ‘De elektrische vrachtwagen in opkomst | Uitdagingen en oplossingen voor laadinfrastructuur De opgave voor netbeheerders is vooral het op tijd realiseren van de juiste capaciteit op het elektriciteitsnet op specifieke locaties. Natuur & Milieu wijst op wat betrokken partijen nu al kunnen doen. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om laadinfrastructuur te delen en de bezettingsgraad van laadplekken te verhogen om het laadpunt rendabel te maken. Ook kunnen gemeenten bij de aanleg van snellaadinfrastructuur eisen stellen, zodat het punt ook geschikt is voor vrachtwagens. 

Distributiecentra 

Netbeheerders hebben er belang bij om snel inzicht te krijgen in de plannen van transportbedrijven. Een aanbeveling voor die bedrijven is om zich voor te bereiden op de verwachte laadvraag bij distributiecentra. Zij moeten op korte termijn samen met gemeenten voor bedrijfsterreinen een integraal plan over vraag en aanbod maken. 

Natuur en Milieu schreef het rapport voor netbeheerders, gemeenten en andere overheden om de transitie naar elektrisch vrachtvervoer te ondersteunen. Opgedane inzichten kunnen volgen de organisatie worden vertaald naar de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Eind 2020 is duidelijk welke gemeenten meedoen met de plannen voor zero-emissie stadslogistiek. 

‘’Oplossingen voor laadinfrastructuur, stadslogistiek en duurzaam transport  zijn ook volop te zien en te horen op de beurs Zero Emission | Ecomobiel - van 6 t/m 8 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch!’’

Ga terug