Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Ruben Vrijhoef slaat brug RENOVATIE en ZE|EM

 

Ruben Vrijhoef is lector Building Future Cities aan de Hogeschool Utrecht. Op 7 oktober is hij inleider van het seminar (Bouw)logistiek in renovatieprojecten op RENOVATIE. Vrijhoef nodigt de deelnemers en bezoekers van overbuur Zero Emission Ecomobiel harte uit de oversteek te maken en kennis te nemen van de ontwikkelingen op dit gebied. Die zijn deels ook bijzonder relevant voor hen. De bouw is immers de bedrijfstak met de grootste CO2-uitstoot door vervoer en materieel, en de renovatiemarkt is het grootste marktsegment van de bouw.  

Zorgdragen dat de juiste materialen, middelen en personen op de juiste locatie op het juiste moment in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn om het bouwproces zo goed als mogelijk uit te voeren. Dat is de kern van het optimaliseren van bouwlogistiek. In dat werkveld komen heel veel aspecten bij elkaar, zeker in stedelijke gebieden. Verduurzaming is daarbij een belangrijk thema.’ 

Aanbestedingen 

‘Renovatieprojecten, die anno 2020 in de regel ook in het teken staan van bijdragen aan de energietransitie, vormen daar geen uitzondering op’, aldus Vrijhoef. ‘Er moeten vele logistieke stromen slim op elkaar worden afgestemd om efficiënt te werken, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van kosten, snelheid en het beperken van overlast. Wat betreft de uitvoering wordt bovendien ook steeds zwaarder ingezet op duurzaamheid. De intrinsieke motivatie daartoe groeit in de sector. Daarnaast vertaalt de Nederlandse ambitie van 50 procent reductie van de CO2-uitstoot in 2030 zich ook in beleid, bijvoorbeeld in aanbestedingseisen. Dat dwingt verandering af.’ 

Waterstof en batterijen 

Vanuit het oogpunt van het inrichten van een duurzame bouwlogistiek is de meest voor de hand liggende oplossing het terugbrengen van het aantal transportbewegingen. Daarmee is volgens Vrijhoef opvallend genoeg maar liefst 70 procent winst te boeken; dat zegt iets over de huidige staat van organisatie van bouwprojecten. 

‘Dan blijft er dus nog 30 procent over. Om die uitstoot terug te brengen moet je kijken naar het toeleverend vervoer en het materieel op de bouwplaats. Denk daarbij aan vrachtwagens, kranen, loaders, dieselgeneratoren, noem maar op. Het elektrificeren van die werktuigen is cruciaal. Het is de sleutel naar 100 procent zero emissie en het doet mij dan ook deugd dat de beschikbaarheid nu echt op gang komt. Daar waar dat kan op batterijen en waar hoogvermogen nodig is op den duur ook op waterstof.’ 

Versneld afschrijven 

Steeds meer grote en kleine ontwikkelaars en producenten bieden elektrische apparaten en voertuigen aan voor de bouwsector. ‘De marktadaptatie is echter geen revolutionair maar een geleidelijk proces’, aldus Vrijhoef, ‘alleen al omdat het volwassen worden van innovatieve technologie tijd nodig heeft en het versneld afschrijven van kostbare fossiele equipment niet altijd haalbaar is. Bovendien moet die nieuwe technologie ook efficiënt kunnen worden toegepast. Daar zie je nu ook steeds meer bewustzijn over ontstaan. Dat vertaalt zich in nieuwe interessante manieren om projecten in te richten, bijvoorbeeld door eerst laadinfrastructuur aan te leggen en daarna pas te beginnen met de bouw.’ 

Ga terug