Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

GroenLinks: Vervuilend reizen wordt duurder, schoon reizen goedkoper

GroenLinks: “Vervuilend reizen wordt duurder, schoon reizen goedkoper”

In Noorwegen is reeds ruim 50% van alle verkochte voertuigen volledig elektrisch. Daarmee zijn in Noorwegen elektrische auto's populairder dan alle andersoortig aangedreven auto’s samen. Vindt u dat Nederland ook tot de top zou moeten behoren? En wat is daar volgens uw partij - aan maatregelen - voor nodig?

“Het huidige klimaatakkoord scoort een onvoldoende op duurzame mobiliteit. Het kabinet gaat er teveel vanuit dat iedereen vanzelf elektrisch gaat rijden.”

“Er zijn geen plannen om er zeker van te zijn dat het doel (alle nieuwe auto’s in 2030 elektrisch) gehaald wordt. De plannen die er waren zijn opeens opengebroken, maar er is geen alternatief."

"De politiek is aan zet en moet de leiding nemen. Daarom komt GroenLinks met een Green New Deal voor Nederland. Een routekaart naar een klimaatneutrale samenleving. Een plan waarin ecologie en economie hand in hand gaan. Wat ons betreft de kern van een volgend regeerakkoord.”

“Ook ons wagenpark moet snel vernieuwen. Fossiele auto’s gaan weg, elektrische auto’s worden normaal. We maken benzineauto’s en dieselauto’s duurder door de aanschafbelasting (BPM) voor fossiele auto’s te verhogen. Nieuwe fossiele auto’s kopen wordt zo onaantrekkelijk. In 2030 willen we de verkoop van fossiele auto’s verbieden. En hoe sneller we fossiele auto’s onaantrekkelijk maken, hoe meer elektrische auto’s er worden verkocht, hoe sneller de prijs daarvan daalt."

“We maken het kopen van elektrische auto’s ook aantrekkelijker dan fossiele auto’s door de leasebijtelling aan te passen. Het wordt daarmee aantrekkelijk om elektrische auto’s te leasen. Zo komen er meer tweedehands elektrische auto’s op de markt. Zodat je niet alleen schoon kan rijden met een dikke portemonnee. Er wordt eerlijk voor het gebruik van de auto betaald door rekeningrijden in te voeren.”

“We voeren samen met gemeenten meer milieuzones in waardoor alleen maar relatief schone auto’s en bestelbusjes de stad in mogen rijden. De maximumsnelheid verlagen we, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de veiligheid. Al in 2008 presenteerde GroenLinks een tienpuntenplan voor de elektrische auto.”