Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Partij voor de Dieren: In 2030 al het vervoer op 100% duurzame energie rijdt

Partij voor de Dieren: “In 2030 al het vervoer op 100% duurzame energie rijdt”

In Noorwegen is reeds ruim 50% van alle verkochte voertuigen volledig elektrisch. Daarmee zijn in Noorwegen elektrische auto's populairder dan alle andersoortig aangedreven auto’s samen. Vindt u dat Nederland ook tot de top zou moeten behoren? En wat is daar volgens uw partij - aan maatregelen - voor nodig?

“De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat milieuvriendelijk vervoer wordt gestimuleerd. Volledig elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden moeten fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. Ons doel is dat in 2030 al het vervoer op 100% duurzame energie rijdt, vooral op elektriciteit en voor een klein deel op groene waterstof.”

“Wat duurzame mobiliteit betreft wil de Partij voor de Dieren ook graag andere milieuvriendelijke vervoersmiddelen stimuleren. We investeren bijvoorbeeld in veilige fietspaden en (nieuwe) fietssnelwegen. Met minder gemotoriseerd verkeer dragen we fors bij aan de klimaatdoelen en kunnen we genieten van schone lucht en meer ruimte.”

“In plaats van de auto of het vliegtuig zou de trein het aantrekkelijkste vervoersmiddel moeten worden, zowel binnen Nederland als internationaal. Om die reden wil de Partij voor de Dieren investeren in betaalbaar, comfortabel en toegankelijk openbaar vervoer en ervoor zorgen dat Nederland inzet op betaalbare, duurzame en snelle treinverbindingen binnen Europa.”