Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Special Stadslogistiek - Anne-Marie Nelck (TLN): ‘Hersenkrakers’


Ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners Transport en Logistiek Nederland (TLN) buigt zich al meer dan een decennium over het thema stedelijke bevoorrading. De vereniging was bovendien -getuige de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek- vanaf het begin betrokken bij het onderwerp zero emissie. We spreken Clustermanager Distributie Anne-Marie Nelck over de uitdagingen rondom de stadslogistiek van nu.

TLN kent een ledenbestand van zo’n vijfduizend vervoerders waarvan een groot gedeelte actief is in de stadslogistiek. “Stadslogistiek wordt gekenmerkt door verschillende segmenten waaronder de bevoorrading van winkels -een segment dat we onderverdelen in food en non-food-, pakketservices, afvalverwerking en bouwgerelateerde activiteiten. Mijn cluster houdt zich voornamelijk bezig met hoe we de stad bereikbaar houden voor de logistiek dienstverleners.”

Beperking van de beschikbare ruimte

Er zijn verschillende stedelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de door Nelck genoemde blijvende bereikbaarheid. Een daarvan is de onverminderde verstedelijking. “Het CBS en andere gerenommeerde planbureaus voorspellen dat de stedelijke bevolking blijft toenemen. Dat zorgt voor een verdere beperking van de beschikbare ruimte die we als logistieke sector wel nodig hebben, mede vanwege de wetmatigheid dat meer bewoners ook behoefte hebben aan meer goederen. Mijn boodschap in het kort: houd ruimte voor logistiek. Ik doel hiermee op feitelijke ruimte over de weg, maar ook op voldoende aanwezigheid van laad- en losplekken en het slim inplannen van routes. Je wilt niet tussen 8.00 en 9.00 uur langs scholen rijden.”

Anticiperen op zero emissie

Nelck benadrukt dat ook verkeersveiligheid onder het vergrootglas ligt, net als leefbaarheid en luchtkwaliteit. “Een jaar of vijftien geleden is de milieuzone -de voorloper van de zero emissiezone- in het leven geroepen. Een belangrijke stap voor de verbetering van de luchtkwaliteit in steden, maar voor logistiek Nederland ook een geweldige uitdaging. Gelukkig is de logistiek een sector die anticiperen in het bloed heeft. Zo zijn we volop bezig met het structureren van rijroutes, met crossdocken en met het bundelen van zendingen. Efficiency is basis voor het verdienmodel van de sector .”De sector anticipeert ook volop op de noodzaak van het terugdringen van CO2-uitstoot in binnensteden. “Dat doen onze leden onder meer door te investeren in een schoner wagenpark. Rondom de invoering van de milieuzones lag de focus op schone dieseltrucks, nu ligt deze op emissieloos vervoer. En dat heeft nogal wat voeten in aarde, want waar met de dieselvrachtauto’s onderwerpen als tanken, de actieradius, de werking van het voertuig en de TCO (Total Cost of Ownership,red.) geen hersenkrakers waren, zijn ze dat nu wel.”

Behoefte aan laadinfrastructuur

Kijkend naar de TCO ziet Nelck dat de kosten voor elektrische vrachtauto’s -die nog altijd driemaal kostbaarder zijn dan dieseltrucks- in de richting van laatstgenoemde truck beginnen te kruipen. “Een mooie ontwikkeling die direct ook weer een uitdaging met zich meebrengt, want waar gaan we die vrachtwagens laden? Dat is nog een redelijk onontgonnen terrein. Reden voor TLN, andere logistieke brancheverenigingen en de overheid om met elkaar de Nationale Agenda Laadinfrastructuur Logistiek te initiëren. Binnen NAL Logistiek wordt sinds een aantal jaar gewerkt aan de bevordering van laadvoorzieningen voor vrachtvervoer. Onderzoek wijst uit dat ondernemers 80% van de laadbehoefte op eigen terrein willen vervullen. Dat betekent dus dat we 20% langs de weg moeten realiseren. In beide situaties is netcongestie een forse uitdaging.”

Inzicht in energiebehoefte

De rapporten en tools die NAL Logistiek op de markt brengt, helpen logistiek dienstverleners de uitdagingen aan te grijpen. Een van deze tools helpt ondernemers inzichtelijk te krijgen wat de laadbehoefte op dit moment en over een bepaalde tijd is. Bovendien voorziet de tool ondernemers van inzichten inzake laadtijden, laadmomenten en meer. Zo helpt NAL Logistiek deze partijen hun werkelijke energiebehoefte in kaart te brengen en daarmee te voorzien van een basis om met de netbeheerder in gesprek te gaan.
“Je krijgt er als logistiek dienstverlener dus een hele nieuwe functie bij, namelijk die van energiemanager. Gelukkig zien we dat er ondernemers zijn die al imposante resultaten boeken. Bijvoorbeeld door samen te werken met andere ondernemers op een bedrijventerrein, onder meer door energie te delen of gezamenlijk een elektrische vrachtauto aan te schaffen. Het is niet makkelijk, maar er zijn steeds meer ondernemers die laten zien dat het kan!”

Subsidie en gerichte uitvragen zijn onmisbaar

“Het is nog niet mogelijk om de businesscase zonder subsidie of Hernieuwbare Brandstof Eenheden volledig rond te krijgen. We hopen dan ook dat subsidieregelingen worden verlengd én uitgebreid. Een subsidie voor battery packs is bijvoorbeeld meer dan welkom. Met battery packs kunnen ondernemers hun opgewekte zonne-energie opslaan en ’s nachts beschikbaar stellen voor laadactiviteiten. Verder pleiten we voor een zwaardere wegingsfactor voor duurzaamheid bij aanbestedingen. Zeker in de overgangstermijn. Want iedereen begrijpt dat wanneer je met een schone dieselmotor de stad in mag, je jouw diensten goedkoper kunt aanbieden dan een ondernemer met een emissieloos voertuig die moet investeren in een laadplein. Hier is een juiste waardering voor verduurzaming enorm gewenst.”

Ga terug