Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Beursbezoekers onderstrepen belang vakbeurzen


In het kader van de Nationale Energie Week, die plaatsvindt in de tweede week van oktober, onderzocht beursorganisator 54events de stemming onder potenti
ële beursbezoekers. Maar liefst 1.627 respondenten gaven hun mening. Daarvan gaf 82% aan in oktober graag voor een bezoek naar de Brabanthallen te komen, als dit van overheidswege is toegestaan.

54events organiseert jaarlijks, als onderdeel van die Nationale Energie Week, gelijktijdig Vakbeurs Energie en de vakbeurzen PREFAB, Zero Emission| Ecomobiel en Industrial Heat & Power. Dit jaar komen daar de vakbeurzen RENOVATIE en MONUMENT bij, die aan het begin van dit voorjaar, vanwege de corona-uitbraak, van 12, 13 en 14 mei naar 6, 7 en 8 oktober werden verplaatst.

Representatief zicht op intenties van beursbezoekers

Niet eerder onderzocht een Nederlandse beursorganisator het effect van COVID-19 op het gemoed van potentiële beursbezoekers. Het onderzoek werd gedaan middels een enquête, verspreid onder iedereen die zich in 2018 of 2019 voor een bezoek aan van deze vakbeurzen aanmeldde. Teneinde een optimaal beeld te schetsen, liet 54events daarbij buiten beschouwing of men de betreffende beurs daadwerkelijk bezocht.

Met 1.627 respondenten is het onderzoek representatief. Opvallend is dat de leeftijd van respondenten niet of nauwelijks van invloed was op de door hen gegeven antwoorden.

Tot 87% vindt bezoek zakelijk belangrijk

Overall gaf 73% van de zakelijke respondenten aan een bezoek aan ‘hun’ vakbeurs belangrijk of erg belangrijk te vinden voor hun bedrijfsvoering. Voor de beurs PREFAB liep dit percentage zelfs op tot 87%. Van de respondenten gaf 42% aan wel graag te zien, dat ‘bepaalde maatregelen’ worden getroffen. Van de 18% die aangaf de vakbeurs níet te zullen bezoeken, bracht 42% als reden naar voren ‘bezorgdheid om de eigen of andermans gezondheid’.

Maatregelen in lijn met protocol

Onder de geënquêteerden voor wie de gelding van ‘bepaalde maatregelen’ voorwaarde voor een beursbezoek is, geldt - onder meer - onderstaande:

  • 72% van hen ziet graag dat er voldoende afstand gehouden wordt
  • 67% van hen is voorstander van het verplicht ontsmetten van handen bij de in- en uitgang
  • 70% van hen wenst aangepaste looproutes op drukke punten

82% van álle respondenten gaf aan zich - in samenwerking met de andere aanwezigen - prima in staat te achten om de regels van smart distancing toe te passen.

De genoemde maatregelen zijn in lijn met het protocol voor bezoek aan vakbeurzen, dat eerder deze maand namens de branche werd ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Daarin wordt onder meer uitgegaan van 1 aanwezige per 10 m² vloeroppervlakte. Persoonlijke registratie vooraf en controle bij de toegang gelden bij vakbeurzen al decennia lang als de standaard.

“Overheid aan zet”

Volgens Fedde van der Woude, directeur van 54events, toont het onderzoek aan dat de meeste professionals in de onderzochte sectoren staan te trappelen om de vakbeurzen te bezoeken, begin oktober. Van der Woude: “Het zakelijk belang dat uit ons onderzoek naar voren komt, sluit naadloos aan bij verschillende publicaties over de economische toegevoegde waarde van vakbeurzen in het algemeen en hun rol als startmotor voor de post-corona economie in het bijzonder. Meer dan ooit is het belangrijk dat investeringen in de energietransitie op peil blijven en de Nationale Energie Week speelt daarin een belangrijke rol. De protocollen waaronder onze events verantwoord kunnen plaatsvinden, liggen er. Tijd dus, voor de overheid, om de huidige restricties spoedig tegen het licht te houden.”

Ga terug