Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

De rol van verladers bij het verduurzamen van transport


Met Thomas Reitsma van evofenedex

Introductie door Johnny Nijenhuis, e-truck expert en ambassadeur van Zero Emission | Ecomobiel:

“Ik krijg vaak de vraag of het verstandig is om het dak vol te leggen met zonnepanelen met het oog op elektrische vrachtwagens in de toekomst. Het antwoord is simpel en altijd hetzelfde: Ja! Leg zoveel panelen neer als je kunt. Elektrische vrachtwagens zijn enorme stroomvreters. Je bent zo 600m2 aan zonnepanelen nodig om gedurende het jaar één elektrische vrachtwagen van stroom te voorzien.

Dat is dan ook het advies van evofenedex. Begin met het laaghangend fruit in de verduurzamingsslag van je bedrijf. Zonnepanelen zijn het perfecte voorbeeld van dat laaghangende fruit. Aan de ene kant heb je direct impact op je uitstoot, aan de andere kant verzeker je jezelf van stroom op het moment dat je elektrische vrachtwagens gaat toevoegen aan je wagenpark.

Maar verduurzamingsslag ligt niet alleen op de schouders van de transporteurs. De ketenpartners zullen hun verantwoordelijkheid moeten dragen. Put your money where your mouth is! Zouden we in goed Nederlands zeggen.”

“Logistiek draait om ketenperspectief, het gaat nooit over één partij. Niet zelden begint een supply chain in China waarna de producten over water of via de lucht naar Europa worden getransporteerd. Vervolgens zijn er diverse schakels die ervoor zorgen dat de producten bij de opdrachtgever terechtkomen. Laatstgenoemde heeft als opdrachtverstrekker grote invloed op de logistieke keten. Onze vereniging helpt ze graag om hun rol goed in te vullen en neemt ze desgewenst mee in de mogelijkheden.”

Met meer dan 10.000 leden en een uniek netwerk in binnen- en buitenland, is evofenedex de belangenbehartiger voor logistiek en internationaal ondernemen in Nederland. Door gezamenlijk hindernissen weg te nemen, grootschalig kennis te delen en een mix van vooruitstrevende producten en innovatieve diensten te bieden, helpt de vereniging bedrijven bij het vergroten van hun wendbaarheid en het optimaliseren van hun activiteiten. Door de twee specifieke werelden van internationale handel en logistiek bij elkaar te brengen worden grenzen verlegd en nieuwe kansen gecreëerd. Onder meer op het gebied van verduurzaming.

Wat kan er al?

De eerste stap zit volgens Thomas Reitsma in het onder de loep nemen van de supply chain. “Wanneer je de uitstoot van vervoer omlaag wilt brengen, is het volstrekt onlogisch om producten de halve wereld over te slepen. Durf als opdrachtgever dus ook te kijken naar de opbouw en business case van jouw bedrijf.”

Door producten waar mogelijk van dichtbij te halen, is er dus al een wereld gewonnen. Voor het verduurzamen van het vervoer op ons continent en binnen onze landsgrenzen is er bovendien ook al veel mogelijk: “Onze achterban is volop aan de slag met laaghangend fruit. Denk aan de aanschaf van zonnepanelen in combinatie met elektrisch vervoer. Het mes snijdt wat deze investering betreft ook aan twee kanten: bedrijven verduurzamen hun warehouse en gebruiken de gewonnen energie daarnaast voor het laden van de elektrische vrachtauto óf die van een andere logistieke dienstverlener waar afspraken mee zijn gemaakt. Dat brengt me op de kern van verduurzaming: samenwerking is onmisbaar. Tussen vervoerders en opdrachtgevers die energie kunnen uitwisselen, maar ook afspraken kunnen maken over onder meer efficiëntie. Er zijn nog grote stappen te zetten op het gebied van logistieke optimalisatie waardoor we lege of niet optimaal beladen vrachtauto’s fors kunnen terugdringen. Daarover moeten opdrachtgevers en vervoerders het gesprek durven aan te gaan. Samenwerken gaat wat ons betreft expliciet ook over afspraken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer over de verduurzaming van het vervoer. Door langere verbintenissen aan te gaan, kan een transporteur zekerheid krijgen over het terugverdienen van grote initiële investeringen zoals de aanschaf van een elektrische truck. Onze jaarlijkse rapporten over de kostenontwikkeling in het wegvervoer kunnen helpen bij deze gesprekken. Op deze manier hopen wij als vereniging bij te dragen aan het aangaan van duurzame verbintenissen tussen opdrachtgevers en vervoerders.”

“Ook voor oplossingen inzake de veel genoemde netcongestie is samenwerking onontbeerlijk.  Genoemde partijen, opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook vervoerders onderling, doen er ook goed aan om gezamenlijk te kijken naar oplossingen in deze kwestie. Er zijn reeds diverse batterijoplossingen beschikbaar. Praat er erover met elkaar en zoek naar oplossingen waarbij betrokken partijen samen het risico dragen.”

Hoe moet het?

“Er zijn dus legio mogelijkheden. Mijn advies zou zijn: start met het laaghangende fruit. Begin met het inzicht krijgen in je CO2-uitstoot en ga van daaruit een reductieplan opstellen. Van bundeling van logistieke stromen tot de keuze van het juiste vervoermiddel, er zijn legio mogelijkheden. In Den Haag zit men ook niet stil. Huidige en komende regelgeving draagt bij aan de versnelling. Neem de zero emissiezones die in 2025 al komen. Hierover krijgen wij dagelijks vragen vanuit onze achterban. Datzelfde geldt voor de vrachtwagenheffing die eraan komt. In deze maatregel -ook wel rekeningrijden voor vrachtauto’s genoemd- zit een enorm kostenvoordeel voor duurzaam vervoer. Dat betekent niet dat wij onze achterban adviseren in één keer over te stappen naar volledig zero emissie vervoer. Het moet wel haalbaar en betaalbaar blijven en we kijken per situatie wat er mogelijk is. We vragen wel om de mogelijkheden goed af te wegen en daarbij vooral ook naar alternatieven te kijken. Denk bijvoorbeeld ook aan vervoer over het water en het spoor. In de tussentijd maken wij ons als vereniging hard voor de belangen van onze achterban. Dat vertaalt zich onder meer in subsidieregelingen die er de afgelopen jaren zijn gekomen. We zijn er voor zowel de grote als de kleine ondernemer.”

Ga terug