Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Herman Wagter: "De grote projecten zijn het makkelijks"


Herman Wagter is spreker tijdens de live online talkshowreeks ‘Mobility Meet-Up’, waarvan de eerste aflevering in het teken staat van zero emissie bouwlogistiek. “We moeten serieus werk maken van betere bouwlogistiek. Doel is om te komen tot lagere en wellicht zero emissie, maar ook om de overlast in de stad te beperken.”

Wagter is Programma Manager bij Topsector Logistiek en ziet de bewegingen voorlopig alleen maar toenemen, door de stedelijke verdichting maar ook door de verduurzaming en het van het gas af gaan. De oplossing voor een lagere emissie zit volgens hem niet per se in het elektrificeren van alle voertuigen waar de bouw mee rijdt: “De Topsector Logistiek kijkt eerst en vooral naar slimmere logistiek, waarbij ze onderscheid maakt in grote en kleine projecten.”

“De grote projecten zijn het best in beeld en zijn daardoor eigenlijk ook het gemakkelijkste te verbeteren. De bouwhub is daarin een belangrijke schakel. Alle toeleveranciers brengen daar hun materialen die vervolgens in één vracht naar de bouw gaan. Liefst uiteraard met elektrisch vervoer. Dat scheelt heel veel vervoersbewegingen en voorkomt dat vrachtwagens rondjes door de stad rijden in afwachting van hun beurt om te lossen.”

Wagter ziet hier inmiddels ook voorbeelden van, zelfs waarbij toeleveranciers deze rol op zich nemen. “Ook kunnen grote aannemers hun personeelsleden naar een centrale plek laten komen om ze van daaraf gezamenlijk naar de bouwplaats te brengen. De kleinere bouw, zoals bouw, verbouw en renovatie van individuele winkels en woningen, laat zich lastiger veranderen.”

Maar wellicht biedt de bouwvergunning mogelijkheden, alsmede het parkeerbeleid, door geen vergunning af te geven voor parkeren van busjes maar wel voor het plaatsen van een voorraadcontainer. Vergeten spullen en spoedbestellingen zouden dan door koeriers moeten worden bezorgd. “Maar dat is uiteindelijk ook veel goedkoper dan dat je zelf in de bus stapt om naar de bouwmaterialenhandel te rijden.”

Wagter constateert dat een sturende rol van de overheid nodig is. “Bouwers zijn vooral bezig met bouwen en niet met deze logistieke zaken.”

Online talkshow over zero emission bouwlogistiek 

Herman Wagter is spreker tijdens de live online talkshow ‘Mobility Meet-Up’, waarvan de eerste aflevering in het teken staat van zero emissie bouwlogistiek. Op woensdag 24 maart, van 15:00 tot 16:00 uur.

Gratis aanmelden

Kijken is gratis, maar voorafgaande aanmelding verplicht. Gratis aanmelden kan via deze link. Op die pagina staat ook ‘meer informatie’ over de inhoud van de online talkshow zelf.

Ga terug