Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Ingezonden bericht: Centaur Cargo

De TrikeXL voor PostNL

“Kun je bestelbusjes vervangen door bakfietsen? Centaur Cargo bewijst het met PostNL. De markt is rijp voor de bakfietsrevolutie.”

“De post- en pakketmarkt groeit al jaren dankzij de snelle e-commerce opmars. Dit heeft directe gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van steden. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar ‘the last mile’, het laatste en meest kostbare stukje van de logistiek. PostNL zet bijvoorbeeld elektrische bakfietsen in om dit stukje schoner en slimmer te maken. Onder andere met elektrische bakfietsen van Centaur Cargo.”

“De binnensteden worden dagelijks bestormd door een leger aan bestelbusjes. Veelal gaat het hier om  grote, vervuilende dieselbussen. Voor vervoer in binnensteden kan het gros van deze vloot worden vervangen door schone e-bakfietsen. Mits deze voldoen aan de keiharde eisen van de dagelijkse praktijk. Tijdens een aantal succesvolle pilots met PostNL heeft Centaur Cargo dit aan den lijve ondervonden.”

“Wij willen de beste bakfiets leveren voor last mile delivery,’ stelt Wim Leder, sales manager Centaur Cargo, ‘daarin leren we het meest van de praktijk. Samen met de bezorgers van PostNL hebben we uitgebreid kunnen testen in allerlei situaties. Op basis van hun ervaringen, eisen en wensen hebben we onze bakfietsen vervolgens versterkt, verbeterd en doorontwikkeld tot een goed professioneel  werkpaard. Daarbij profiteren we natuurlijk van de jarenlange ervaring van ons zusterbedrijf Babboe Bakfiets.”

“PostNL wil in 2025 een uitstootvrije bezorging realiseren voor alle post en pakketten in  25 Nederlandse binnensteden. Dit om de leefbaarheid in die steden te verbeteren en de bereikbaarheid te kunnen borgen. Dat elektrische bakfietsen hierin een belangrijke rol gaan spelen lijkt logisch:  de fiets is al ruim 100 jaar een traditioneel en oer-Hollands onderdeel is van de PostNL identiteit.”

“De opmars van de vrachtbakfiets beperkt zich niet alleen tot Nederland. Veel steden in Europa kampen met dezelfde uitdagingen en snakken naar een uitstootvrij alternatief. Het voordeel van elektrische bakfietsen is dat ze niet alleen schoon, snel en stil zijn in het stadsverkeer, maar ook zeer betaalbaar. Internationaal is er dan ook veel belangstelling voor de zakelijke bakfietsen van Centaur Cargo. Dat vertaalt zich in pilots in diverse landen met partijen die hun post- en pakketbezorging snel willen verduurzamen. Maar ook andere zakelijke vervoersmarkten tonen inmiddels interesse voor de  bakfiets als schoon, snel en betaalbaar alternatief.”

Centaur Cargo was exposant op ZERO EMISSION - ECOMOBIEL 2018.

Ga terug