Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

“Laadvoorziening vraagt vroegtijdige actie”

Interview met Edwin Lokkerbol van ENI


Emissieloos materieel is in opkomst. Maar om de bouwplaats daadwerkelijk emissieloos te maken is er meer nodig dan materieel, stelt Edwin Lokkerbol, programmamanager van Emissieloos Netwerk Infra (ENI). Lokkerbol is een van de sprekers van de kennissessie ‘Emissieloze bouw(plaats) van morgen’ op vakbeurs Zero Emission | Ecomobiel.

“Het gaat er niet alleen om of er voldoende zero emissie materieel beschikbaar is, maar vooral of de laadvoorzieningen op de bouwplaats voldoende zijn, zowel voor de logistiek als voor het in te zetten materieel. De vraag is hoe je zo snel mogelijk met elkaar kunt optrekken om te zorgen dat die voorzieningen er komen. Als je een woonwijk wilt bouwen of een viaduct wilt renoveren, moet je niet wachten tot de vergunning verleend is maar moet je nu al elektra-aansluitingen aanvragen. Dan moet je vooruit kijken hoe veel stroom je denkt nodig te hebben op welke momenten. Dat vraagt dus wat van de aannemer en de transporteur, maar ook van publiek-private partijen en opdrachtgevers.”

Financiering

“Een ander belangrijk punt zijn de kosten van emissieloos materieel. Wat is het de markt en de overheid waard om emissieloos te gaan werken en hoe ga je dat financieren? Vooral voor kleine onderaannemers die veel met korte contracten werken, is het lastig om emissieloos materieel te financieren. Dat moet anders. Dan heb je echt een langere opdrachtsduur nodig om het mogelijk te maken daarin te investeren.”

Materiaal in ontwikkeling

“Ondertussen komt dat zero emissie materieel wel op de markt. Dat is volop in ontwikkeling, zowel bij fabrikanten als ombouwers. Vergelijk dat maar eens met vier jaar geleden. Als ENI zijn we er van overtuigd dat de toekomst emissieloos is, maar dat zal nog niet in 2030 zijn. We moeten nu vooral inzetten op 20 tot 30 ton graafmachines zodat we daarvan voldoende hebben om die in te zetten nabij Natura 2000 gebieden. De rest komt dan wel.”

Emissieloze bouw(plaats) van morgen
Dinsdag 10 oktober, 13.00 - 14.30 uur
Podium Mobiliteit, vakbeurs Zero Emission | Ecomobiel

Ga terug