Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

“Logistiek in de stad moet slimmer en schoner”

Interview met Jan Robbert Albrechts (Gemeente Rotterdam)


Wie met een bestelauto of vrachtwagen de stad in wil, krijgt vanaf 1 januari 2025 te maken met zero-emissiezones. Wie krijgt er wanneer mee te maken en wat zijn de consequenties? Jan Robbert Albrechts van de Gemeente Rotterdam is een van de sprekers van de kennissessie over deze zero-emmissiezones.

“In Rotterdam zijn we hier als gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven mee bezig vanaf 2014 vanuit het Platform Logistiek 010. Logistiek in de stad kan en moet slimmer om de stad bereikbaar te houden, maar ook schoner. We hebben te maken met een aantal luchtkwaliteit-knelpunten, de CO2-uitstoot moet omlaag en mede door de stedelijke verdichting nemen de logistieke bewegingen in de stad toe.”

“In het Nationaal Klimaatakkoord is vastgelegd dat dertig tot veertig gemeenten een zero-emissiezone moeten invoeren. Daar zijn we in Rotterdam mee aan de slag gegaan. Dat heeft geleid tot een convenant met 76 partijen, waarin we de emissievrije zone gezamenlijk hebben vastgelegd en de acties die nodig zijn om dat succesvol te maken. We proberen hier ook de grote groep van ZZP’ers en kleine bedrijven bij te betrekken. Deze verspreide doelgroep is lastiger te bereiken. We willen ze helpen om zich op de zero-emissiezone voor te bereiden.”

Dezelfde spelregels

“We waarderen het dat het ministerie van I en W een coördinerende rol heeft opgepakt zodat in alle gemeenten dezelfde spelregels gaan gelden. Dat hebben we wel geleerd van de vorige milieuzones, die in het begin een lappendeken van toegangseisen vormden. Er zijn afspraken gemaakt over een overgangsregeling, vrijstellingen en ontheffingen. Ook komt er één Centraal Loket, waar de ontheffingen voor alle zero-emissiezones kunnen worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor transport dat technisch of financieel echt niet emissievrij kan.”

“Uitgangspunt van de emissievrije zones is dat het haalbaar moet zijn voor ondernemers. Daarom zijn er ook nog overgangsmaatregelen, die onder meer rekening houden met afschrijvingstermijnen.”

‘De zero-emissiezones komen eraan! Mag jouw voertuig vanaf 1 januari 2025 de stad nog in?’

Woensdag 11 oktober, 13:00 - 14:00 uur
Zero Emission | Ecomobiel - Podium Mobiliteit

Met Remco Hoogma, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat | Evrim Aker, Sr. Adviseur Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Jan Robbert Albrechts, Gemeente Rotterdam | Mark de Pooter, Beleidsadviseur Schone Mobiliteit, Gemeente Tilburg

 Gratis ticket voor de vakbeurs: https://www.databadge.net/nrgy2023/reg/eco/

Ga terug