Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Mini seminars van ‘new mobility architect’


Mini seminars van ‘new mobility architect’

Elke beursdag van 15:00 tot 16:00 uur staat Henk Meiborg op het podium van Theater Ecomobiel. Met wisselende mini-seminars!

Dinsdag 8 oktober: ZERO-e, van A naar B

Een vijfjarig samenwerkingsprogramma (2020-2025) waarin partners in de praktijk oplossingen uitwerken voor de uitdagingen rond het realiseren van een multimodale zero-emissie corridor, gebruikmakend van nieuwe ‘proven technology’. Door slimme combinaties te maken van bestaande en nieuwe technologie ontwikkelt ‘ZERO-e, van A naar B’ methodieken voor emissiereductie die toegepast kunnen worden op elke route ter wereld. Dit draagt bij aan de invulling van de Europese verduurzamingsopgaven en lokale maatregelen die de transportsector heeft, zoals de reductie van CO2 en andere emissies.

De uitdaging

CO2-neutraal transport in 2050 vraagt om een serieuze aanpak. Zero-emissie transport over de (middel)lange afstand staat anno 2019 nog in de kinderschoenen. Veel partijen zoeken methodes, kennis en ontwikkelingen die bijdragen aan een duurzame totaaloplossing met een sluitende businesscase, maar zelf hebben ze daarvoor niet alle kennis en middelen binnen handbereik. De aanpak Niet ...... maar poetsen. Branche-overstijgend, internationaal samenwerken aan concrete oplossingen voor actuele en komende uitdagingen. Partijen kunnen hun eigen projecten inbrengen als testcase. Kennis vermenigvuldigen door te delen; Deelnemers en partners bouwen zo samen een groot en deskundig netwerk. Just do it!

De oplossing

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden maken slimme combinaties van bestaande en nieuwe technologieën, kennis, en creëren zo methodieken die in de dagelijkse praktijk bijdragen aan verduurzaming.

De samenwerkingsvorm

Er wordt samengewerkt in een Green Strategic Alliance, een soort van Green Deal, waarbij de overheid niet vanuit haar publieke maar vanuit de private positie handelt. Deelnemers dragen naar draagkracht in kennis, in kind en in cash bij aan het programma.

Woensdag 9 oktober: wat betekent Elektrisch Rijden voor mij?

Nooit eerder veranderde er zoveel in een branche als de afgelopen jaren in de mobiliteitsbranche. En dit is nog maar het begin. De toekomst brengt meer veranderingen in een hoger tempo. Het aanbod van elektrische voertuigen, en de bewuste wijze waarop steeds meer bedrijven en particulieren met hun mobiliteit en energie omgaan, zijn de overtuigende voorbeelden.

Slimmer, goedkoper en duurzamer

De bewuste gebruiker van mobiliteit en energie zoekt naar slimme, goedkopere of meer duurzame oplossingen voor de invulling van de mobiliteits- en energiebehoefte. Slimme Autobedrijven bieden complete oplossingen voor deze vraagstukken waarbij ze de particuliere of zakelijke klant volledig ontzorgen.

Platform Slimme Mobiliteit

Zij maken hierbij gebruik van het Platform Slimme Mobiliteit om altijd de beschikking te hebben over Slimme rekenmodellen, meest actuele kennis en de toegang tot relevante producten en diensten en de kennis daarvan. Als u slim wilt omgaan met mobiliteit en energie gaat u naar het dichtstbijzijnde Slimme Autobedrijf.

Donderdag 10 oktober: Mobility as a Service

Stad-up is een Mobility as a Service concept, met de Gemeente Enschede als launching customer. Het concept bevat een stappenplan om als organisatie, stad of gemeente de transitie te maken naar een klimaatneutraal mobiliteitsbeleid. Zo kunnen we bijdragen aan gemeenten en steden met: minder verkeersdrukte, schonere lucht, minder parkeeroverlast en gezondere inwoners door meer beweging.

Ga terug