Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

PIB: duurzame expertise in het buitenland

Nederland is top als het gaat om de ontwikkeling van elektrisch vervoer. Vooral op het gebied van laadinfrastructuur en connectiviteit.

Dat  levert veel internationale aandacht op en onze nationale expertise wordt daarom regelmatig  internationaal gevraagd.  Uitwisseling vindt plaats in de context van internationale intentieverklaringen  op zakelijk vlak, maar ook tussen nationale of regionale overheden. Het PIB programma van RVO, oftewel Partners for International Business, kan internationale samenwerking bespoedigen.

Een voorbeeld van een publiek-private samenwerking in E-mobility PIB is het project  ‘Supercharging India’. Beleidsmedewerker Elektrisch Vervoer van RVO.nl, Corine te Brake, heeft het consortium begeleid in hun stappen in India. “Het was bijzonder om de urgentie te voelen van het onderwerp. Onderweg naar de workshop in New Delhi, voelden we letterlijk de fijnstof in onze longen.  Inhoudelijk hebben we  goede en concrete resultaten behaald”, aldus Corine.

“Na een intensieve voorbereiding met hulp van de Nederlandse ambassade in New Delhi, en consortium  coördinator Wybren van der Vaart, hebben we een concreet  programma neergezet. Op 24 en 25 mei organiseerden  we in New Delhi workshops, met als doel praktijkervaringen uit te wisselen met de verantwoordelijke Indiase stakeholders. Daardoor kreeg de counterpart in India een beter beeld op de te nemen  vervolgstappen in eigen land.”

“Het ging om praktische implementatie van elektrische buslijnen  voor personenvervevoer.  Aanwezig waren verantwoordelijke Indiase ministeries, de financiële wereld, vervoerders, busproducenten en -leveranciers, netbeheerders, laadinfra beheerders en - exploitanten en energieleveranciers. 25 mei hebben we afgesloten met de ondertekening van een intentieverklaring van twee nieuwe samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse in Indiase partijen, onder toeziend oog van minister Cora van Nieuwenhuizen”, aldus Corine.

Maar PIB’s met daarin verschillende modules voor promotie, matchmaking, kennisuitwisseling, netwerken en economische diplomatie richten hun activiteiten niet alleen op India: ook  andere landen zijn interessant voor Nederland.  Voor het onderwerp elektrisch vervoer zijn er naast India, nog  PIB-consortia actief in Duitsland, Oostenrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk.

RVO is samenwerkingspartner van Ecomobiel (van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch). Meer informatie over PIB’s staat hier.

Ga terug