Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Valentijn Holewijn: "Bouwers willen graag zekerheid"


Valentijn Holewijn is spreker tijdens de live online talkshowreeks ‘Mobility Meet-Up’, waarvan de eerste aflevering in het teken staat van zero emissie bouwlogistiek: “De Rijksoverheid wil nog dit jaar samen met medeoverheden, de bouwsector en kennisinstellingen komen tot een routekaart naar fors lagere emissies van stikstof, fijnstof en CO2 in 2030”.

“De aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen is een initiatief vanuit de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief Rijkswaterstaat en ProRail), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief Rijksvastgoedbedrijf) en Economische Zaken”, vertelt projectmanager Valentijn Holewijn.

Die is overigens niet volledig emissieloos. “Dat is niet voor alle werktuigen haalbaar. Bijvoorbeeld voor grote baggerschepen. Maar we gaan wel kijken hoe ver we komen.’ De routekaart gaart zowel over werktuigen op de bouw als over bouwlogistiek. Daarbij sluit Holewijn aan bij de visie van Wagter. ‘Het gaat niet alleen om het emissieloos maken van bouwlogistieke voortuigen, maar ook over slimmere bouwlogistiek met minder bewegingen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een bouwhub of vervoer over water.”

Basis voor de routekaart zijn de doelen voor 2030 vanuit het Klimaatakkoord, Schone Lucht-Akkoord en de aanpak stikstof. “Onderdeel van de aanpak is om te kijken of we meer kunnen bereiken dan die doelen. Daarbij is vanuit de aanpak stikstof 500 miljoen euro beschikbaar voor subsidies, duurzamere aanbestedingen van rijksdiensten en een kennis- en innovatieprogramma. Voor de subsidies zijn we in gesprek hoe deze het beste kunnen worden ingezet. Dat kan zijn voor aanschaf van nieuwe machines, voor innovaties of voor retrofit, als nul-emissievarianten nog lang op zich laten wachten.”

Holewijn benadrukt dat de routekaart wordt opgesteld in samenwerking met medeoverheden, de bouw en kennisinstellingen en geen dingen van bovenaf zomaar gaat opleggen. Niettemin benadrukt hij dat de overheid hierin een belangrijke rol heeft. “Het is belangrijk dat de overheid zekerheid geeft over de toekomst, zodat bouwers zekerheid hebben over hun investeringen. We hebben het over het realiseren van erg grote en belangrijke doelen die jaren in beslag nemen om te realiseren. De overheid is een grote opdrachtgever en kan daarmee een grote aanjager zijn door aanbestedingen steeds duurzamer in de markt te zetten. Tot slot is de overheid subsidieverstrekker om een duwtje in de rug te geven.”

Online talkshow over zero emission bouwlogistiek 

Valentijn Holewijn is spreker tijdens de live online talkshow ‘Mobility Meet-Up’, waarvan de eerste aflevering in het teken staat van zero emissie bouwlogistiek. Op woensdag 24 maart, van 15:00 tot 16:00 uur.

Gratis aanmelden

Kijken is gratis, maar voorafgaande aanmelding verplicht. Gratis aanmelden kan via deze link. Op die pagina staat ook ‘meer informatie’ over de inhoud van de online talkshow zelf.

Ga terug