Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Voorspellingen over elektrische mobiliteit vaak veel te conservatief

In gesprek met Auke Hoekstra (Zenmo en NEON Research)


Voor het voorspellen van de energietransitie wordt er vaak nog gewerkt met statische top-down modellen. Mede daardoor zijn de voorspellingen over hoe snel het gaat met elektrische mobiliteit en duurzame energie vaak veel te conservatief.

Dat zie je bijvoorbeeld in de voorspellingen over zon van de International Energy Agency (IEA) en het is ook een driver achter netcongestie. Zenmo simulations maakt interactieve agent-based digital twins die volgens hen beter geschikt zijn om exponentiele groei, integrale gebiedsontwikkelingen en adoptiegedrag te modelleren.

Zero Emission I Ecomobiel-exposant Zenmo is opgericht door Auke Hoekstra, Peter Hogeveen, prof. Maarten Steinbuch, prof. Geert Verbong en Peter Molengraaf. Deels uit verzet: zij zagen (elk op hun eigen gebied) dat we veel sneller kunnen verduurzamen dan traditionele instanties ons willen doen geloven. Daarom zochten ze uit hoe je de transitie wél goed kunt voorspellen.

Maar de beste stuurlui staan aan wal, dus een logische volgende stap was om het dan ook maar te gaan doen. Zo ontstond Zenmo simulations. Intussen is er een team van zes man aan het werk. Het doel van Zenmo? De komende jaren flink groeien. Net zo lang tot iedereen modellen gebruikt die laten zien hoe het wel kan.

Deelname aan Zero Emission I Ecomobiel draagt bij aan die beweging. We praten erover met Auke Hoekstra. “Ja, op Ecomobiel hebben we ons evangelie verkondigd. Wanneer partijen -denk aan overheden, netbeheerders en beheerders van bedrijventerreinen- het beter snappen, durven ze  ook sneller en doelgerichter te investeren. Reden genoeg om naast deelname aan de beurs zelf ook bij te dragen aan een panelsessie en drie kenniscolleges te verzorgen.”

Energiepuzzel

Optimalisatie van toekomstplannen op het gebied van energie en mobiliteit, daar staat Zenmo voor aan de lat. Het bedrijf werkt momenteel onder meer aan een vehicle to grid-opdracht en aan de ontwikkeling van modellen voor bedrijventerreinen in Drechtsteden, Zwolle, Utrecht en Zeeland. Want overal is schreeuwende behoefte aan meer netaansluitingen op bedrijventerreinen.

“Simpel gezegd berekenen wij waar de ruimte zit. We brengen onder meer de mogelijkheden in kaart die door samenwerking ontstaan. Wat gebeurt er wanneer bedrijven besluiten e-trucks in de nacht op te laden en productieprocessen een paar uur eerder op de dag op te starten? Naast de piekmijding die we zo bereiken, zetten we in op het preciseren van veiligheidsmarges zodat die niet overdreven groot zijn. Neem de buitentemperatuur. Deze is in de winter significant lager dan in de zomer wat betekent dat transformatoren in die periode minder snel opwarmen. Dat kan belangrijke capaciteit voor warmtepompen opleveren. En dat precies in de periode dat deze capaciteit gewenst is. Zo kunnen we voorrekenen dat bedrijven toch kunnen uitbreiden en kunnen meer duurzame plannen worden ingevuld.”

Dat leverde het bedrijf op de beurs interesse vanuit de energiehoek én vanuit de mobiliteitsbranche op. “Veel geïnteresseerden in e-trucks kwamen stapten bewust op ons af en we ontmoeten bijvoorbeeld de verantwoordelijke voor bedrijventerreinen van de Provincie Zeeland. Al met al werd ons vertrouwen bevestigd dat we hier meer mensen op moeten aannemen. Zoals gezegd gaan we door tot iedereen gebruik maakt van deze modellen. Dat is onze bijdrage aan het versnellen van de transitie naar duurzame energie en mobiliteit.”

Ga terug