Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Battery Day 2020 in het teken van veiligheid

 

Een ontmoeting van alle majeure spelers en geïnteresseerden in batterijtechnologie en -toepassingen in de Nederlandse mobiliteitssector. Dat is de Battery Day van RAI Automotive Industries NL. Dit jaar is - naar aanleiding van incidenten en het verschijnen van de Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers gekozen voor een bijzonder actueel thema: veiligheid en risicobeheersing. 

In 2018 werd op initiatief van het Formule E-Team het Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit opgezet. Hierin verenigden zich diverse organisatie, waaronder AutomotiveNLVereniging DOET, stichting ElaadNL, met als doel het verbinden van partijen en het versnellen van vernieuwing. Deze inzet moet bijdragen aan het verstevigen van de door Nederland opgebouwde voorsprong in e-mobility, en zo aan de versterking de nationale economische kracht en tempo van vergroening. 

Heavy Duty 

‘Onze Battery Day is in feite een uitvloeisel van die samenwerking’, vertelt Gerard Koning, programmamanager Green Mobility bij RAI Automotive Industries NL. ‘Het is een middag waarop we spelers en geïnteresseerden uit de industrie, kennisinstellingen en overheid samenbrengen en praten over actuele ontwikkelingen en thema’s, zowel aangaand onderzoek, toepassingen als beleid. De nadruk lag daarbij tot nu toe op groene mobiliteit en heavy duty-applicaties. Wat betreft technologie concentreren we ons batterij-elektrisch, waterstof-elektrisch en e-fuels. Naast het inhoudelijke programma waarderen onze bezoekers ook de netwerkborrel achteraf. Voor velen is dit toch het moment om even die mensen te spreken die je niet automatisch iedere dag tegenkomt.’ 

Nieuwe regels 

Veiligheid en risicobeheersing. Dat is dit jaar het thema van de Battery Day. Het onderwerp staat momenteel dan ook in de volle aandacht. Dat is volgens Koning mede het gevolg van de bewustwording van risico’s bij opslagfaciliteiten naar aanleiding van een bedrijfsbrand vorig jaar, en van de recente publicatie van de Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers. ‘Met die circulaire, waar RAI ook aan meewerkt, loopt de regering vooruit op nieuwe regels op dit vlak. Daarmee is hij relevant voor alle fabrikanten en leveranciers van batterijen waarbij opslag gemoeid is. Hij biedt immers een kader voor de keuzes die nu al moeten worden gemaakt. Daar zullen we op 7 oktober uiteraard diep op ingaan.’ 

Samenwerking 

De vierde editie van de Battery Day zou er feitelijk al op zitten. Vanwege de coronacrisis is die echter verplaatst naar 7 oktober. Waar de bijeenkomst normaliter bij RAI in Helmond of Amsterdam plaatsvindt, is nu gekozen voor de Zero Emission Ecomobiel beurs in Den Bosch 

Koning: ‘Vorig jaar spraken wij met de beursorganisatie af om te verkennen of we in de toekomst meer gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien. Hoewel de keuze om onze ontmoeting dit jaar in Den Bosch te organiseren daar niet direct uit voortkomt, kun je dit zien als een mooie stap in die samenwerking. Het brengt ook additionele voordelen. Zo kunnen onze deelnemers voorafgaande aan de Battery Day de beurs verkennen. Daarnaast kunnen standhouders en beursbezoekers aansluiten bij ons evenement. Iedereen is welkom, mits ze zich van tevoren inschrijven natuurlijk.’ 

Ga terug