Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

ElaadNL weer partner Gemeentedag Energietransitie

 

In 2030 moet ons land zo’n 1,8 miljoen elektrische auto’s en 1,7 miljoen laadpalen tellen. Het kennis- en innovatiecentrum ElaadNL van de Nederlandse netbeheerders wil die transitie mede mogelijk maken. Rutger de Croon, manager marktontwikkeling: ‘Zero Emission | Ecomobiel biedt voor ons een mooi podium, onder andere met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur als leidraad, om daarover van gedachten te wisselen met lokale en regionale beleidsmakers.’ 

ElaadNL werd eind 2009 opgericht. Er reden destijds niet meer dan honderd elektrische auto’s op de weg, allemaal retrofits. Laadinfrastructuur was er niet of nauwelijks. Nederland – dat een grote toekomst zag voor e-mobility – zat in een kip-ei-situatie.  

Koploper 

‘ElaadNL doorbrak die door het grootschalig uitrollen van publieke laadinfrastructuur’, aldus De Croon. ‘De markt heeft die activiteit na enkele jaren overgenomen. Wij gingen ons – samen met publieke en private partners – focussen op de ontwikkelingen van open protocollen en standaarden. Ook dat werd een succes. Zo wordt het Open Charge Point Protocol dat laadpalen verbindt met backoffices voor monitoring en sturing inmiddels wereldwijd gebruikt. Nederland heeft zich op de kaart gezet als koploper in elektrisch vervoer.’ 

Grootschalig en betrouwbaar 

De elektrische auto wordt mainstream. Dat heeft grote consequenties voor de netbeheerders, zowel vanuit het oogpunt van het garanderen van voldoende capaciteit als balans op het net.  

De Croon: ‘In 2030 moeten alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Het duurt niet meer lang voordat er een miljoen op onze wegen rijden. Die moeten probleemloos kunnen laden. Grootschalige verzwaring van de netten is echter een kostbare oplossing. Smart charging biedt uitkomst. Daarom hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in allerhande pilots om te leren hoe dit betrouwbaar op grote schaal kan. Vanaf 2020 trachten we het geleerde op grote schaal toe te passen door onder andere te kijken naar oplossingsrichtingen in wet- en regelgeving. Wij zien gemeenten bij dat alles als belangrijke stakeholders.’ 

Kennis delen 

Momenteel worden binnen de Regionale Energiestrategieën doelen en middelen voor de energietransitie gedefinieerd. Lokale overheden praten daarin mee. Het zijn tevens belangrijke vergunningverleners, bijvoorbeeld voor het aanleggen van nieuwe kabels, het toepassen van netverzwaringen en voor het aanleggen van laadinfra. Bovendien zijn de inwoners van steden voor 60 tot 70 procent afhankelijk van publieke laadinfrastructuur. 

‘Het is voor ons dan ook van groot belang de dialoog met gemeenten aan te gaan’, aldus De Croon. ‘Zij maken beleid en daar moet het gebeuren. De Gemeentedag Energietransitie op Zero Emission | Ecomobiel is daarvoor een mooi podium. We ontmoeten er relevante besluitvormers. We kunnen er kennis delen en best practices bespreken. Een van de leidraden daarbij is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Daarin staan afspraken die moeten zorgen dat aan de groeiende laadbehoefte van voertuigen kan worden voldaan. Deze betreffen onder andere het verkorten van de doorlooptijd door een anticiperende uitrol van laadpalen – zoals nu al in Utrecht gebeurt – en het creëren van een toekomstbestendige laadinfrastructuur gericht op smart charging. Dit zijn dan ook ongetwijfeld enkele thema’s die aan de orde komen op de Gemeentedag Energietransitie. Wij kijken er naar uit om aan te schuiven bij de verschillende gesprekken en vanuit onze expertise een bijdrage te leveren aan een geslaagde ontmoeting.’ 

Ga terug