Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Dutch Hydrogen Days: Waterstof in de Gebouwde Omgeving

 • Door:
  Frank van Alphen (Netbeheer Nederland / Stedin), Leo Brouwer (RVO), en anderen o.l.v. Jorg Gigler (TKI Nieuw Gas)
 • Datum:
  woensdag 12 oktober 2022
 • Tijd:
  15:00 - 16:30
 • Locatie:
  Podium Energie

 • In de gebouwde omgeving bestaan verschillende opties om te verduurzamen en van aardgas af te gaan. Als groene, duurzame waterstof in de toekomst ruim beschikbaar is, kunnen daarmee woningen worden verwarmd. Dat is vooral daar aantrekkelijk waar geen warmtenet wordt aangelegd en waar de warmtevraag in de woning te groot is om via een elektrische warmtepomp op te wekken. In de workshop gaan we nader in op het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving. Verschillende experts van netbeheerders, het programma aardgasvrije wijken en projectontwikkelaars voor duurzame energie vertellen hoe het er nu voorstaat. Welke demonstratieprojecten lopen al of zijn in voorbereiding? Hoe staat het met het huidige beleid voor waterstof? Hoe werkt deze oplossing precies? Wat heeft men tot nu toe geleerd? Is het veilig? En wanneer gaan de eerste woningen en wijken over op waterstof? Na deze workshop heeft u een goed beeld van de rol die waterstof in de gebouwde omgeving kan spelen en waar we nu staan.

  In dit programma kijken we met een aantal experts, o.l.v. Jorg Gigler, naar de volgende onderwerpen in relatie tot Waterstof in de gebouwde omgeving:

  • Hoe past waterstof in woningen?
  • Wat kan er al? En wat leren we van de Greendeal Waterstofwijken?
  • Hoe is het beleid t.a.v. waterstof in de gebouwde omgeving
  • En a.d.h.v. het voorbeeld in Oosterwolde, is lokaal/regionaal produceren van waterstof een oplossing om het elektriciteitsnet te ontzien?

  Hoe past waterstof in woningen?
  De gebouwde omgeving dient na 2050 CO2 neutraal te zijn. Duurzame gassen zoals; groen gas en groene waterstof bieden een mogelijkheid om een deel van de bestaande gebouwde omgeving te verduurzamen. 
  De netbeheerders hebben samen met de overheid en andere Klimaatakkoord-partners uitgesproken dat ze waterstof vanaf 2030 als volwaardige optie willen kunnen inzetten voor het duurzaam verwarmen van woningen (naast all-electric en warmtenetten).
  Dit betekent dat het bestaande gasnet in een rol blijft spelen in het duurzaam verwarmen van de bestaande gebouwde omgeving.
  Om tijdig de infrastructuur en randvoorwaarden te realiseren wordt op meerdere plekken in Nederland waterstofpilots geïnitieerd als opslagmedium en vervanger van aardgas. Namens de gezamenlijke netbeheerders deelt Frank de kennis die wordt opgedaan in onderzoeksprogramma s zoals HyDelta en bij verschillende waterstofpilots.

  Spreker: Frank van Alphen, Netstrateeg Stedin & Voorzitter werkgroep Netwerken voor Duurzame Gassen - Netbeheer Nederland

   ----------------------------------------

  Green Deal H2-Wijken. 
  In sommige wijken zijn duurzame alternatieven voor verwarmen op aardgas, zoals een warmtenet of een warmtepomp, technisch of economisch niet haalbaar. Waterstof kan op langere termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van de gebouwde omgeving. Daarvoor is meer kennis nodig en moet bestaande wet- en regelgeving toegesneden worden op het gebruik van waterstof voor verwarming van gebouwen. Binnen de Green Deal H2-Wijken wordt met behulp van bestaande en lopende onderzoeken en kennis bezien hoe waterstof veilig kan worden toegepast en welke technische randvoorwaarden en procedures daar voor nodig zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe en onder welke randvoorwaarden de bestaande gasinfrastructuur voor waterstof kan worden ingezet. 

  Binnen diverse proeftuinen wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk, dorp of buurt; ook met behulp van waterstof. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken mbt waterstof? En wat is het beleid ten aanzien van waterstof in de gebouwde omgeving.

  Spreker:
  Leo Brouwer, senior programma adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

  ----------------------------------------

  Spreker: Peter Scheele, Green Hot Energy

  ----------------------------------------

  Spreker: Raymond van den Tempel, Technisch Consultant Duurzame Oplossingen bij Remeha BV. 

  ----------------------------------------

  Spreker: Kees Boer, Projectleider Hoogeveen. 

  O.a. over het Tiny House Waterstof, dat tijdens de beurs ook voor de entree van Vakbeurs Energie staat

  ----------------------------------------

  Moderator: Jorg Gigler, TKI Nieuw Gas

   

 • Sprekers/Partners