Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Dutch Hydrogen Days: Waterstof in Mobiliteit

 • Door:
  Sprekers: o.a. Stefan Neis, WaterstofNet; Mies Melotte, Eco-Excavator; Robert Govaers, GCNL; Ron Bol, Hysolar.; Jaco Reijerkerk. Programma o.l.v. Jörg Gigler, TKI New Gas
 • Datum:
  dinsdag 11 oktober 2022
 • Tijd:
  15:00 - 16:30
 • Locatie:
  Podium Mobiliteit
 • Dutch Hydrogen Days: Waterstof in Mobiliteit

  Inleiding: De interesse in en aanbod van waterstof oplossingen groeit nog steeds. Maar waar is waterstof nu echt kansrijk binnen de energietransitie en waar juist lastiger toe te passen?

  Jörg Gigler verkent met diverse ondernemers de kansen, toepassingen en initiatieven in het programma Waterstof in Mobiliteit, in de volgende 2 panels:

  PANEL 1: PRAKTIJKCASES:

  • Waterstof in reinigingsvoertuigen (1)
  • Waterstof in grondverzet/bouwsector (2)
  • Waterstof in transport (3)

  (1) "Waterstof in reinigingsvoertuigen De ervaringen van de RAD in H2Rent ; door Stefan Neis, WaterstofNet, Projectmanager Infrastructuur, applicaties en demonstraties

  Inleiding: Waterstof wordt gezien als een van de oplossingen om de transitie naar een fossielvrije samenleving te realiseren. De industrie, gebouwde omgeving en ook mobiliteit moeten deze transitie maken, tot uiteindelijke de zero-emissie doelstellingen gehaald zijn. Dit geldt ook voor de reinigingsbranche, waar het convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche en de daaraan gelieerde partijen nastreven de klimaatdoelstellingen en een transitie naar duurzame mobiliteit te realiseren.

  WaterstofNet slaagt erin om waterstofdemonstratie projecten op te zetten, uit te voeren en de ervaringen breed te delen aan het grote publiek. Zo ook het project H2Rent en de resultaten van de eerste real-life demonstratie bij de RAD in de Hoeksche Waard

  • Hoe is het werken in de operatie met een waterstof vuilniswagen?
  • Welke ervaringen zijn er opgedaan en wat heeft de sector hieraan?
  • Wat neem je mee na de demonstratie?

  Doelgroep: Besluitvormers, afvalinzamelaars (privaat en publiek), politici, ambtenaren.

  (2) Waterstof in grondverzet/bouw, Eco Excavator. door: Mies Melotte van Van Beers Hoogeloon

  Inleiding: Door de overheid wordt waterstof terecht aangemerkt als één van de oplossingen naar een volledig fossielvrije samenleving. De volledige industrie moet op de schop en dus ook de bouwsector. De bouwsector is maar liefst verantwoordelijk voor 9% van de CO -uitstoot van mobiele bronnen in Nederland. Vanuit de markt, overheid en maatschappij luidt de noodklok en is er behoefte aan milieuvriendelijke en schonere bouwwerkzaamheden waarbij zowel de stikstof uitstoot alsook het omgevingsgeluid geminimaliseerd.

  Het consortium, bestaande uit Van Beers aannemersbedrijf Hoogeloon, HFX-Research en H2Storage heeft een zero-emissie waterstof aangedreven graafmachine ontwikkelen, genaamd Custa, die uniek is voor de markt en de emissie kringloop volledig sluit. De technische uitdaging werd gevormd door het gehele systeem dusdanig in te richten, zodat de continuïteit en productiecapaciteit minimaal overeenkomen met de conventionele vervuilende graafmachines.

  (3) Waterstof in transport, door: Robert Govaers, GCNL

  Inleiding: Waterstof in zwaar transport moet en zal een belangrijke rol spelen bij het decarboniseren in het wegvervoer. Het is de combinatie van opslag van energie op de truck alsmede de tankinfra waardoor waterstof de enige logische en haalbare oplossing is voor lange afstand zwaar vervoer. Tijdens ecomobiel zal ik stil staan bij de verschillende technische oplossingen om waterstof in te zetten voor vrachtwagens en hoe de verschillende technieken passen bij de verschillende deelmarkten. 

  ==============================

  PANEL 2: TANKINFRASTRUCTUUR

  • Overzicht van de Benelux (4)
  • Mobiele stations (4)
  • Vulstation (5)
  • Praktijkvoorbeeld met eindgebruiker (6)

   Moderator: Jörg Gigler, TKI New Gas

  (4) Overzicht waterstofinfrastructuur in de Benelux - cases met mobiele stations, door: Stefan Neis, WaterstofNet, Projectmanager Infrastructuur, applicaties en demonstraties

  Inleiding: In de transitie van Europa naar een zero emissie transport systeem in de (nabije) toekomst is infrastructuur o.a. voor waterstof essentieel. In de AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) wordt beschreven dat er een basis gelegd moet worden voor een grensoverschrijdende Europese infrastructuur. Voor waterstof bestaat er al een netwerk aan stations in de BeNeLux en dit netwerk zal verder groeien. Hierbij kan men initieel met mobiele tankstations werken.

  In de BeNeLux gebeurt al het een en ander met betrekking tot de opbouw van een (basis) waterstof infrastructuur, voor zowel personenwagens als ook meer recentelijk het Heavy Duty segment. WaterstofNet geeft u een overzicht van deze ontwikkelingen en haakt ook in op het thema van (tijdelijke) mobiele tankstations om projecten en de uitrol van de vaste tankstations te stimuleren.

  • Wat is de huidige status van de infrastructuur in de BeNeLux
  • Wat zijn de ontwikkelingen in de BeNeLux landen?
  • Hoe werkt zo n mobiel station nu eigenlijk?

  Doelgroep: Besluitvormers, politici, ambtenaren, general public.

  (5) Vaste tankstations, vraagontwikkeling & opschaling; door: Ron Bol, Hysolar 

  Inleiding: Groene waterstof is een sterke kandidaat voor het verduurzamen van (zwaar) transport. Het aantal waterstoftankstations én de beschikbaarheid van groene waterstof zijn echter nog volop in ontwikkeling. In Nieuwegein realiseert Hysolar een groene waterstofketen bestaande uit: waterstofvoertuigen (sinds 2019), een openbaar waterstoftankstation (sinds 2021) en een elektrolyser voor waterstofproductie (vanaf voorjaar 2023). 
  Vanaf het begin van het project heeft lokale én regionale vraagontwikkeling centraal gestaan. Tijdens deze sessie bespreken we belangrijke pijlers van de vraagontwikkeling, zoals het waterstofconvenant provincie Utrecht, het EU LIFE project NEW HYTS en de ombouw van zware machines naar waterstof via het dual fuel principe bij mede-oprichter Aannemingsbedrijf Jos Scholman . 

  Vanuit Hysolar worden de volgende onderwerpen besproken:

  • focus op vraagontwikkeling
  • lokaal starten (ombouw machinerie bij Jos Scholman en een eigen vloot brandstofcelauto s)
  • opschaling (bouw tankstation)
  • creëren regionale vraag (waterstofconvenant prov. Utrecht en project LIFE NEW HYTS)
  • verdere opschaling (realisatie elektrolyser t.b.v. eigen groene waterstofproductie)

   (6) Jaco Reijerkerk, Ekinetix / H2 Platform

 • Sprekers/Partners