Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Gemeentedag Energietransitie: uw gemeente elektrificeert, wat komt er op u af?

 • Door:
  Daphne Verreth, & Jeroen Bullens, Enexis; Jan Robbert Albrechts, Gemeente Rotterdam; Carla Vosmaer, INDUSA; Richard Kleefman, TKI Urban Energy / Jan-Willem Vogels, Rabobank o.l.v. Rogier Elshout
 • Datum:
  donderdag 13 oktober 2022
 • Tijd:
  10:00 - 15:00
 • Locatie:
  Hertog Zaal
 • Gemeentedag Energietransitie: uw gemeente elektrificeert, wat komt er op u af?

  Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben zichzelf al het doel gesteld om voor 2050 energieneutraal te zijn. Om daar te komen is samenwerking noodzakelijk binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen de decentrale overheden en het Rijk.

  Wat komt er op u als gemeente af, op de route naar verduurzaming, wanneer we het hebben over elektrificatie. Dat betreft dan bijvoorbeeld het transport, logistiek, laadinfra, het net, bouwmaterieel, bedrijventerreinen etc. 

  Vragen die langskomen tijdens deze dag zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe stuur je als gemeente op duurzaam goederen vervoer en service logistiek;
  • Wat zijn de tools om te komen tot Z.E. Bouw(materieel) in en naar steden?
  • En hoe koop je als gemeente logistieke diensten duurzaam in?
  • Welke mogelijkheden heeft een stad om fossiel te weren; zoals mileuzones en hubs?
  • Hoe bied je de helpende hand in de verduurzaming van bedrijventerreinen?

  Bij de gemeentedag Energietransitie staat SAMENWERKEN IN TRANSITIE centraal.

  Het programma is VOOR en DOOR ambtelijke collega's, want hun vraagstuk leeft ook elders. En samen weten we meer, en bewerkstelligen we een snellere transitie.

  - Waar is uw probleem of vraagstuk wellicht al eerder aan de orde geweest?
  - Wat waren daar de lessons learned, en welke stappen kunnen worden gezet?
  - Bij wie kunt u terecht voor 'een kijkje in de keuken' of handige quick wins en tips?

  Interactie en kennisuitwisseling staat voorop:

  Om de kennisuitwisseling optimaal te kunnen organiseren, bestaat het programma niet uit (enkel) keynotes. 

  Juist de interactie met de moderator Rogier Elshout, vanaf de bank (i.p.v. achter de sprekersdesk) wordt middels vragen uit de zaal en korte interviews met de spreker vanuit de gemeente en zijn/haar side kick op de specifieke case ingegaan. Het publiek zit direct om de sprekers heen, en zo creëren we een intieme sfeer die het stellen van vragen uit de zaal juist bevorderd.

  Doel is het delen van ervaringen en lessons learned over het betreffende thema. Niet vanuit een presentatie (puur zenden) maar juist aan de hand van een verhaal/interview.

  Daarbij levert de interactie met de interviewer en vooral ook de zaal een informatief en leerzaam programma op.

  Programma Gemeentedag Energietransitie op 13 oktober 2022:

  10.00 - 10.30 uur | Ontvangst & Koffie

  10.30 - 10.45 uur | Opening en welkom door dagvoorzitter: Uw gemeente elektrificeert, wat komt er op u af?

  10.45 - 11.30 uur | Keynote : De infrastructurele kant van de Energietransitie: netcapaciteit en netcongestie. Wat is de rol van gemeenten hierin? 
   

  We hebben steeds meer uitdagingen als netbeheerder en maatschappij om onze klimaatdoelen te behalen. Onze uitdagingen en ambities zitten in verduurzaming in de mobiliteitssector, de woningbouwopgave, verduurzaming van industrie en daarnaast de opwek van elektriciteit. Daardoor is er een enorme toename van vraag en aanbod van elektriciteit wat leidt tot problemen op het elektriciteitsnet. In sommige regio s is het daardoor op slechts enkele plaatsen nog mogelijk om elektriciteit terug te leveren of af te nemen van en aan het net. De problemen kunnen wij als netbeheerder niet alleen oplossen door de aanleg van meer kabels en leidingen of meer inzet van materiaal en arbeidskrachten. Dit vraagt vooral ook om een gezamenlijke blik met onze partners op de uitdagingen die voor ons staan, zowel voor het energiesysteem als op de openbare ruimte.  Deze uitdagingen moeten we met elkaar aangaan en dat vraagt om een intensieve en andere samenwerking. Om zaken op korte én op lange termijn met elkaar te realiseren. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Door Daphne Verreth / Jeroen Bullens, Enexis 

   

  11.30 - 12.15 uur | Thema 1. Z.E. zones voor stadslogistiek; startpunt voor flankerend beleid, door Jan Robbert Albrechts, Coördinator goederenvervoer, Gemeente Rotterdam

  12.15 - 12.45 uur | Lunch & Koffie

  12.45 - 13.30 uur | Thema 2. Duurzaam aanbesteden, door: Carla Vosmaer, adviseur verduurzaming Infra, INDUSA (Provincie Brabant)

  13.45 - 14.30 uur | Thema 3. Verduurzaming bedrijventerreinen, door: Richard Kleefman, TKI Urban Energy & Jan-Willem Vogels, Rabobank

  Inleiding: Bedrijventerreinen spelen een sleutelrol in een toekomstbestendig Nederland. Bedrijventerreinen hebben een enorm onbenut potentieel als het gaat over energie, ruimte en klimaat. Ze huisvesten ongeveer een derde van onze banen en verbruiken een aanzienlijk deel van de energie. De verduurzaming van bedrijventerreinen levert een grote bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar dat moeten we samen doen, want het vraagt om verdergaande samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen private en publieke partijen. Veel lokale, regionale en nationale partijen zoals bedrijvencollectieven, parkmanagers en gemeenten zijn al begonnen aan deze verduurzaming waardoor voorbeeldprojecten en kansrijke initiatieven ontstaan!

  14.45 - 15.00 uur | Discussie : Hoe bereid je je voor en investeer je in een onzekere toekomst?/ En hoe knoop je alles aan elkaar?

  15.00 - 16.00 uur | Afsluitende borrel in zaal

  Doelgroep: De Gemeentedag Energietransitie richt zich specifiek op professionals, werkzaam binnen gemeente, provincie, waterschap, of het Rijk. Organisaties die producten, diensten of advies leveren aan gemeenten en andere overheidsinstellingen betalen een toegangsfee t.w.v. EURO 495 excl btw. - en op basis van beschikbaarheid.

 • Sprekers/Partners

  Moderator: Rogier ElshoutKeynote: Daphne Verreth, directeur Eneriessysteem & Transitie / Jeroen Bullens (Q&A), EnexisSprekers: - Jan Robbert Albrechts, Coordinator goederenvervoer, Gemeente Rotterdam- Carla Vosmaer, Adviseur verduurzaming Infra, Provincie Brabant (INDUSA)- Richard Kleefman, Programmamanager verduurzaming utiliteitsbouw en bedrijventerreinen, TKI Urban Energy- Jan-Willem Vogels, Sustainable Business Manager Energietransitie, Rabobank